«Thinking blocks» – bruk av modeller

På fellestida i dag begynte vi på ny runde med mattekurs. Denne gangen var temaet «thinking blocks» – et organiseringsverktøy for å løse tekstoppgaver på en enkel og effektiv måte. «Thinking blocks» kan brukes på ca 80-85 % av tekstoppgavene på nasjonale prøver. Den egner seg ikke til å løse oppgaver innenfor geometri. På Thinking Blocks Modeling Tool kan du finne mange oppgaver der du og elevene kan øve på å bruke «thinking blocks» som verktøy i oppgaveløsning.