UTESKOLE: Dagens tall med bilskilt og halvering/dobling/partall/oddetall

Sola stråler på en blå maihimmel, fuglene kvitrer oppe i tretoppene, og vi kan finne frem sommerklærne. ENDELIG!!! Da er det jammen deilig å ha undervisning ute i det fri. I dette blogginnlegget deler jeg to morsomme og lærerike undervisningsopplegg til uteskole i matematikk. Begge anbefales på det varmeste. Her er det bare å teste og prøve ut!

1. Dagens tall med bilskilt

Finn en parkeringsplass i nærområdet. Min favoritt-parkeringsplass til denne aktiviteten er en parkeringsplass der bilene parkerer inntil et langt fortau. Dette gjør at det føles trygt å la elevene boltre seg der. La elevene jobbe sammen to og to. Hvert lærigspar trenger et skrivebrett, en blyant og et arbeidsark. Selve arbeidsarket er utformet etter arbeidsarket «La oss utforske dagens tall».

Den første gangen vi hadde «Dagens tall med bilskilt» fikk elevene velge seg et bilskilt selv. Da var det stas å lese og studere tallene, for så å bestemme seg på egen hånd. Seinere har jeg bestemt hvilket bilskilt hvert læringspar skal ta utgangspunkt i. Noen biler har bilskilt med siffer som har lav verdi, andre bilskilt har siffer med høy verdi. Ved å legge føringer på hvilket bilskilt læringsparene jobber med kan man altså nivådifferensiere oppgaven.

Og en kort kommentar til to av oppgavene på arbeidsarket: dobling og halvering! Legg merke til at her oppfordres elevene til å bruke tegning for å vise hvordan de tenker. Dette er fordi elevene skal lære å bruke tegning som regneverktøy. Mine elever får tegne som de vil. Mange bruker «delestrek» når de skal halvere, og når de skal doble tegner de to sirkler med mengden i. Hvordan elevene velger å tegne har blitt utgangspunktet for flere spennende diskusjoner i klassen. Siden vi egentlig bruker divisjon når vi halverer og multiplikasjon (eller gjentatt addisjon) når vi dobler, så ligger det et stort læringspotensiale i å bevisstgjøre elevene på hvordan de velger å tegne, men også hva de velger å tegne (tellestreker, penger, osv) for å finne svaret.

Når elevene jobber går jeg rundt for å se om noen trenger hjelp. Samtidig tar jeg bilde av bilskiltet til hver av gruppene. Tilbake i klasserommet viser jeg bildene, for deretter å bruke bildene av bilskiltene som utgangspunkt for å diskutere regnestrategier. Da får hver av gruppene fortelle hvordan de har tenkt for å finne summen av sifrene på bilskiltet de jobbet med. Utfordringen til de andre elevene i gruppa er: Kunne de tenkt på en annen måte for å komme frem til svaret?

«Dagens tall med bilskilt» har blitt en populær uteskoleaktkivitet som vi har gjentatt flere ganger. Anbefales på det varmeste!

2. Halvering (og dobling), oddetall og partall

Dette er et uteskoleopplegg jeg delte her på Undervisningsmetoder i september i fjor. Det er så enkelt å gjennomføre, og likevel så lærerikt, at det gjør ingen skade å løfte det frem igjen.

Kort fortalt: Legg tallkort utover asfalten. Bruk tall fra tallområdet dere jobber i. Elevene jobber sammen i læringspar. Hvert læringspar trenger et skrivebrett, et arbeidsark, et kritt og en blyant. På signal fra læreren springer en elev fra hvert læringspar frem og henter et tallkort, som tas med tilbake til læringspartneren. Deretter finner de like mange konkreter (steiner, nøtter, blomster, bær, skjell, osv) som antallet tallsymbolet representerer, lager en delestrek med kritt, for så å finne halvparten. På arbedsarket tegner elevene det de gjør, og fyller ut om tallet er et partall eller et oddetall. Deretter løper de tilbake med kortet, og henter et nytt.

For mer en mer utfyllende beskrivelse av undervisningsopplegget kan du lese blogginnlegget Uteskole: Halvering (og dobling), oddetall og partall (21.09.2020).

Dette uteskoleopplegget gjennomførte vi i starten av skoleåret, og fremdeles snakker vi ofte om det – både fremgangsmåten vi brukte og hva vi lærte, som for eksempel at vi må bruke halve for å finne halvparten av oddetall. Den gangen jobbet vi i tallområdet 0-20. Neste gang vi gjennomfører opplegget jobber vi i tallområdet 0-100. Da må elevene finne ut: Hvordan kan det være lurt å tenke for å vise hvordan man halverer og dobler når tallene har så stor verdi?

Anbefales på det varmeste!

Alt nytt læringsmateriell ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det! ❤️

Direktelinker:

MATEMATIKK – Tall- og mengdeforståelse 0-100

MATEMATIKK – Dobling/Halvering

Vil du gi et bidrag til Undervisningsmetoder?

VIPPS: 404 50 207

Legg igjen en kommentar