Dobling/halvering

Bruk gjerne en tape midt på pulten, eller eventuelt tegn en strek. En elev kalte den for “delestrek” da vi jobbet med halvering.

 • Dobling
  Forklaring: Å doble er å ta det samme en gang til. 
  Jeg liker å bruke hendene når jeg forklarer i starten, fordi det er noe de fleste elevene forstår. F.eks: Skal vi finne det dobbelte av 3, tar vi først frem tre fingre på den ene hånda, deretter like mange fingre på den andre hånda.
  —> lærerstyrt stasjon:
  Fortell en historie, stopp opp underveis og lag problemer der elevene må doble. Legg konkreter på pulten som de kan bruke for å bevise at de har tenkt riktig.
  Skriv en oversikt over doblingene på tavla (minitavle) etter hvert som de løser en ny utfordring.
  Ekstra:
  Dersom vi skal doble et høyt tall, hva kan vi gjøre for å finne svaret? (Eks: tegne tellestreker)
 • Dobling:Dobling_læringsstøtte til vegg
  —> Læringsstøtte til vegg_dobling
  —> NRK Super: Se episode-6 på NRK Super om dobling.
 • Halvering:
  —> NRK Super: Se episode 3 (halvering av partall) og episode 12 (denne episoden tar også med halvering av oddetall) på NRK Super om halvering.
  Hver episode varer 12 min.
 • Dagens dato:
  Bruk begrepene ved gjennomgangen av dagen i dag under oppstarten om morgenen.
  – Versjon 1: Si hva halvparten og det dobbelte av dagens dato er. La elevene finne dagens dato ut fra de gitte opplysningene.
  – Versjon 2: La elevene få rekke opp hånda og si hva som er halvparten og hva som er det dobbelte av dagens dato. Dersom det er riktig skal de andre elevene i klassen få finne dagens dato.
 • Samling:
  Bruk begrepene når gruppene skal sette seg i samling. Si f.eks: «Nå kan gruppa som er halvparten så mange som 8 få gå og sette seg i samling.»
  Eller: «Nå kan gruppa som har dobbelt så mange som 2 gutter få gå og sette seg i samling.»
 • Problemløsningsoppgaver: Tenk kreativt_- mal
  Lag tekstoppgaver med matematiske problemer knyttet til temaet. Det kan bli ekstra motiverende for elevene dersom man bruker navn på elevene i klassen og lager et problem som elevene kan relatere til sin egen hverdag. Legg vekt på den matematiske samtalen i etterkant og løft fram de ulike måtene å komme fram til løsningen på.
 • Spill og aktiviteter:
  —> Trekk et tall:
  Trekk et tall og skriv svaret i geometriske figurer:
  Dobbelt og halvparten – geometriske figurer (Karin Kjøsnes)
  —> Loop:
  Print ut loop_halvparten-og-dobbelt_0-100 eller lag din egen.
  —> Først til 50 klosser:
  La elevene spille sammen to og to. Kast en terning, og deretter dobler man antallet øyne som terningen viser. Hvem blir først til 50?
  Elever som trenger ekstra utfordringer kan spille først til 100 og bruke to terninger.
  —> Stigespill/ludo:
  Flytt dobbelt så mange plasser som antallet øyne på terningen viser.

Problemløsningsoppgaver

Tema: Lussekatter/»thinking blocks»
Oppgavetekst – nivå 1:
Adam, Ola, Kari og Synne baker lussekatter til markeringen av Lucia-dagen på skolen.
Adam baker dobbelt så mange som Ola. Kari og Synne baker halvparten så mange som Ola. Til sammen baker de 56 lussekatter. Hvor mange lussekatter baker hver av dem?

Oppgavetekst – nivå 2:
Adam, Ola, Kari og Synne baker lussekatter til markeringen av Lucia-dagen på skolen. Adam baker dobbelt så mange som Ola. Kari baker halvparten så mange som Ola. Til sammen baker de 56 lussekatter.
Synne baker like mange lussekatter som Adam og Kari til sammen. Hvor mange lussekatter baker Synne?

3 Responses to Dobling/halvering

 1. Grethe says:

  Fantastisk nyttig!

 2. davide says:

  Some genuinely fantastic articles on this site, regards for contribution. “When he has ceased to hear the many, he may discern the One – the inner sound which kills the outer.” by H Hahn Blavatsky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.