Frister som brister

Hvilke tiltak kan iverksettes på team- og ledelsesnivå for å overholde tidsfristene i en hektisk arbeidshverdag? Dette kom vi frem til: «Lås» kalenderen på verktøylinja i fronter slik at den alltid er synlig ved innlogging. Alle på teamet fører opp fristene i lærerdagboka. Ledelsen minner om frister to uker i forkant. Beskjeden gis muntlig på fellestid, i tillegg til at den skrives som nyhet på fronter. Ved oppdatering av prøveplanen må berørte team gis informasjon. Hvert team lager prøveplan og henger opp på teamrommet der alle viktige frister skal føres opp kontinuerlig. (Last ned her: Prøveplan_MAL) Hver uke skal viktige tidsfrister tas opp …

Les mer

«Thinking blocks» – bruk av modeller

På fellestida i dag begynte vi på ny runde med mattekurs. Denne gangen var temaet «thinking blocks» – et organiseringsverktøy for å løse tekstoppgaver på en enkel og effektiv måte. «Thinking blocks» kan brukes på ca 80-85 % av tekstoppgavene på nasjonale prøver. Den egner seg ikke til å løse oppgaver innenfor geometri. På Thinking Blocks Modeling Tool kan du finne mange oppgaver der du og elevene kan øve på å bruke «thinking blocks» som verktøy i oppgaveløsning.

Note to self: Å øve på øvingsord

Det er mange ulike måter man kan øve på ukas øvingsord. Forrige uke prøvde jeg noe nytt: Jeg laget store plakater med illustrasjoner til hvert av øvingsordene. Opplegget var så vellykket at jeg skriver det her, så jeg ikke glemmer det. Dette vil jeg gjøre igjen! Intro: Mål for timen: Kunne lage setninger med ukas diktatord. Kort om mål og plan for timen. Ukeslutt-prøven: Gjennomgang av norskdelen på forrige Ukeslutt-prøve. Hva gjorde vi bra? Hva kan vi lære av feilene vi gjorde? Introduksjon av ukas øvingsord: Snakk om ordene sammen: ordenes betydning, ord som ligner, likheter/forskjeller, om hvorfor det er viktig å …

Les mer

En hyllest til byens engasjerte lærere

«Til dere som er engasjerte lærere; tusen takk for den jobben dere gjør. Det er toppidrett på sitt beste». Nettredaktør i Fredrikstad Blad, Espen Nordmann, ble møtt av en lærer som virkelig ønsket at sønnen hans skulle lykkes på skolen – både faglig og sosialt. Han ble glad, lettet, imponert og inspirert, men også tankefull. Les kommentaren hans her .