Frister som brister

Hvilke tiltak kan iverksettes på team- og ledelsesnivå for å overholde tidsfristene i en hektisk arbeidshverdag? Dette kom vi frem til: «Lås» kalenderen på verktøylinja i fronter slik at den alltid er synlig ved innlogging. Alle på teamet fører opp fristene i lærerdagboka. Ledelsen minner om frister to uker i forkant. Beskjeden gis muntlig på fellestid, i tillegg til at den skrives som nyhet på fronter. Ved oppdatering av prøveplanen må berørte team gis informasjon. Hvert team lager prøveplan og henger opp på teamrommet der alle viktige frister skal føres opp kontinuerlig. (Last ned her: Prøveplan_MAL) Hver uke skal viktige tidsfrister tas opp …

Les mer