Frister som brister

Hvilke tiltak kan iverksettes på team- og ledelsesnivå for å overholde tidsfristene i en hektisk arbeidshverdag?

Tidsfrister som ikke brister

Dette kom vi frem til:

  • “Lås” kalenderen på verktøylinja i fronter slik at den alltid er synlig ved innlogging.
  • Alle på teamet fører opp fristene i lærerdagboka.
  • Ledelsen minner om frister to uker i forkant. Beskjeden gis muntlig på fellestid, i tillegg til at den skrives som nyhet på fronter. Ved oppdatering av prøveplanen må berørte team gis informasjon.
  • Hvert team lager prøveplan og henger opp på teamrommet der alle viktige frister skal føres opp kontinuerlig. (Last ned her: Prøveplan_MAL)
  • Hver uke skal viktige tidsfrister tas opp på teamtid. Teamet planlegger gjennomføringen sammen.

About Anne Marte N. Sandnes

Bor i Oslo
This entry was posted in Diverse and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.