SORTERINGSKORT I GEOMETRI: linjeformer, vinkler og geometriske figurer

kr45

Dette produktet inneholder:

-20 sorteringskort med illustrasjoner av ulike typer linjeformer, vinkler og todimensjonale geometriske figurer

-20 sorteringskort med navnet til linjeformene, vinklene og de geometriske figurene

-20 sorteringskort med bilder av ting som har form som linjeformene, vinklene og de geometriske figurene

-20 sorteringskort med beskrivelser av hva som kjennetegner de ulike linjeformene, vinklene og geometriske figurene.

Beskrivelse

I denne sorteringsaktiviteten får elevene bruke språket sitt og det de har lært om geometriske linjeformer, vinkler og geometriske figurer.

La elevene jobbe i en gruppe på 3-4 elever. Start med å finne alle de hvite kortene som viser alle linjeformer, vinkler og figurer, for så å legge de på en lang rad. Deretter finner de alle de grønne kortene med ord på, og for hvert kort de finner må de lese ordet høyt og bli enige om hvor kortet hører hjemme. Slik fortsatte de med de gule kortene, som viser bilder. (Merk at tallet 2 viser til sammensatt linjeform: tallet er satt sammen av både rett linjeform og buet linjeform). Til slutt sorterer elevene de blå kortene som inneholder en beskrivelse av hver linjeform, vinkel og figur.

Denne sorteringsaktiviteten gjør at elevene får diskutere og lære av hverandre. Aktiviteten krever at de studerer figurene nøye. Selv satt jeg sammen med gruppa som jobbet med denne aktiviteten, og gjennom veiledning fra meg som lærer og diskusjonen seg imellom lærte de mye!

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “SORTERINGSKORT I GEOMETRI: linjeformer, vinkler og geometriske figurer”