Årstider

I Norge har vi fire årstider: høst, vinter, vår og sommer. Her er det mye å lære: Hvilke forandringer skjer i naturen rundt oss? Hva gjør insekter, fugler og dyr under hver av årstidene? Hva har årstiden å si for hvordan vi kler oss, og hva vi kan gjøre? Hvilke kjennetegn har hver av årstidene? Årstid har med tid å gjøre. Hvor langt er et år? For de yngste elevene spesielt, er tid et vanskelig og abstrakt begrep å forstå. Et år har 165 dager, 12 måneder. Det gjør en måned til 1/12 av et år. Hvilke måneder hører til hver av årstidene? Og hva er det egentlig som gjør at vi får årstider?


Denne siden er en samleside med tips til hvordan vi kan jobbe med temaet “årstider” i undervisningen. Til hver årstid finner du blant annet en samtaleplakat som kan være fint å ha som oppslag på tavla og utgangspunkt for samtale. Siden vi vet at elevene lærer best gjennom konkrete erfaringer og sanseopplevelser er dette et supert tema å jobbe med utendørs.

DE FIRE ÅRSTIDENE

Følg et tre gjennom fire årstider

Start skoleåret med å gå på tur i nærområdet. Bestem i fellesskap hvilket tre som skal være deres klassetre – et tre dere skal følge gjennom hele året.

Siden bartrær ikke forandrer seg gjennom årstidene – velg et løvtre! Selv bruker jeg å la elevene få velge et løvtre som er blant de vanligste tresortene i området.

Legg inn en tur for hver årstid på årsplanen. Ta med fotokamera, en samlekasse og gjerne også forstørrelsesglass.

Skriv så om hva dere så. Bruk gjerne en mal med linjer og tegnerue fra temasiden skrivemaler.

Oppgaver på internett

___________________________________________________________________________________________

VÅR

Aktiver forkunnskaper

Intro: Hva kjennetegner våren? Lag et tankekart.

Læringsstøtte til vegg

Sansetur – se etter vårtegn

Gå ut i naturen på sansetur! Hva ser dere? Hva hører dere? Hva lukter dere? Hva føler dere?

Vårsanger

Vårbingo

Så frø og følg med når frøene spirer og gror

Vårblomster

Vårblomster har fått sin egen temaside: https://undervisningsmetoder.com/naturfag/mangfold-i-naturen/varblomster/

Her finner du blant annet:

Nyttige vårlinker

___________________________________________________________________________________________

SOMMER

Aktiver forkunnskaper

Intro: Hva kjennetegner sommeren? Lag et tankekart.

Læringsstøtte til vegg

Sanger

___________________________________________________________________________________________

HØST

Aktiver forkunnskaper

Intro: Hva kjennetegner høsten? Lag et tankekart.

Læringsstøtte til vegg

Sanger

Dikt: “Regn” av Sigbjørn Obstfelder

En er en, og to er to –
          vi hopper i vand,
          vi triller i sand.
          Zik zak,
          vi drypper på tag,
          tik tak,
          det regner idag.

          Regn, regn, regn, regn,
          øsende regn,
          pøsende regn,
          regn, regn, regn, regn,
          deilig og vådt
          deilig og råt!

          En er en, og to er to –
          vi hopper i vand,
          vi triller i sand.
          Zik zak,
          vi drypper på tag,
          tik tak,
          det regner idag.

___________________________________________________________________________________________

VINTER

Aktiver forkunnskaper

Intro: Hva kjennetegner vinteren? Lag et tankekart.

Læringsstøtte til vegg

Sanger

Kunst- og håndverk

___________________________________________________________________________________________

OPPSUMMERING AV TEMA

Kategorisering av bilder og ord/begreper

Print ut bilder i farger fra hver av de fire årstidene. Se på bildene sammen med elevene og snakk om hva bildene viser. Hvilket bilde hører til hvilken årstid?
Skriv ned stikkord til hver av årstidene på tavla.

1 Response to Årstider

  1. Pingback: Tema: Vår – Språknøkler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.