Overgrep

Youtube: Har du en vond hemmelighet?

Les også artikkelen Samtaler med barn er den beste forebyggingen på barnehage.no.