Mattetips til foreldre 1. trinn

  • Tell til 10 – forlengs og baklengs
  • Tell til 20 – forlengs og baklengs
  • Si et tall, og be elevene telle videre oppover. F.eks: Tallet er 7, barnet teller da 8 – 9 – 10 – 11 – osv.
  • Si et tall, og be elevene telle videre nedover. For eksempel: tallet er 21, barnet teller da 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – osv. Utvid etter hvert med større tall.
  • Tell med 2, 3, 4 og 5 om gangen
  • Barna skal kunne gjenkjenne mengder med 1, 2, 3, 4 og 5 gjenstander uten å telle. Øv på dette med ulike gjenstander, for eksempel, se antall prikker på terningen uten å telle.
  • Gjør aktiviteter der barna skal identifisere for eksempel det tredje barnet i rekka, den femte bilen i en bilkø, osv.
  • Tall kan være navn på et bestemt hus i gata (Storgata 3) eller en bestemt buss (buss nummer 10). Det kan være identifikasjon, som i bilnummer eller personnummer, nummer på en måned i året eller liknende.
  • Øv på dobling og  halvering på ulike måter. For eksempel: det dobbelte av 5 og halvparten av 10.
  • Kortspill og brettspill er viktig for å bygge opp en god tallforståelse: yatzy, ludo, vriåtter, krig, osv.

Legg igjen en kommentar