Mattetips til foreldre 3. trinn

Repetisjon fra 2. trinn:

Tallrekka til 100:

 • forlengs og baklengs
 • Telle med 2 – 5 – 10 om gangen
 • Telle videre fra hvilket som helst tall
 • Vite hvilket tall som kommer før og etter et tall

Tips til hvilke hoderegningsstrategier barna kan øve på:

 • Tiervenner: 0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5
 • Talvenner: Alle kombinasjonene som for eksempel blir 7: 0+7, 1+6, 2+5, 3+4 , 4+3, 5+2, 6+1, 7+0.
 • Oppfylling til 10:
  6 + 7 = (6+4) + 3 = 10 + 3 = 13
  8 + 6 = (8+2) + 4 = 10 + 4 = 14
 • Dobling – nær dobling: 6+6, 6+7
 • Tenke hel tier: 8 + 9 (8 + 10 – 1)
 • Ener-toer-differanse: 88-87, 11-9(kunne se at det er 1 eller 2 «mellom» tallene)
 • Balansering: 22 + 19 (21+20) flytte tall over slik at det blir hele tiere å regne med
 • 5-ergruppering: 20-15 (20-15-5)
 • Tiervenner42+8 (40+2+8)
 • Skifte regneart: 27-23 (23+4)

Dette skal elevene lære i år:

Tallrekka til 1 000:

 • Telle med 5 – 10 – 50 – 100 om gangen
 • Telle videre fra hvilket som helst tall (312 – 313 – 314 – 315 osv)
 • Telle forbi tieroverganger og hundreoverganger (78, 79, 80, 81 og 219, 220, 221, osv.)
 • Telleøvelser i forbindelse med gangetabellen: 3-gangen – 3,6,9,12

Posisjonssystemet:
Hundreplass – tierplass – enerplass: 356 = 300 + 50 + 6
Plassverdisystemet: enere, tiere og hundrere:

342 = 300 + 40 + 2

3 hundrelapper + 4 tiere + 2 enkroner – Tegn pengene for barna eller bruk ordentlige penger.

Kortspill og brettspill er viktig for å bygge opp en god tallforståelse.

Legg igjen en kommentar