Leseopplæring

Skriveoppgaver

Trekke sammen lyder til ordGjør elevene oppmerksomme på at bokstaver er meningsskillende i ord! Grunnen til dette er at ikke alle elevene er så v

bokstav og lyd_Gøril

Foto: Gøril Mortensen Engstad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.