Leseopplæring

Skriveoppgaver

Trekke sammen lyder til ordGjør elevene oppmerksomme på at bokstaver er meningsskillende i ord! Grunnen til dette er at ikke alle elevene er så v

bokstav og lyd_Gøril
Foto: Gøril Mortensen Engstad

Legg igjen en kommentar