Verdenshav

Verdenshav er et uttrykk som brukes for å beskrive de største sammenhengende havstrekningene på kloden. Mer enn 70% av jordas overflate er dekket av de fem sammenbundne havene.

Havet absorberer mer enn 80 % av solstrålingen som når jorda, og vann har en bemerkelsesverdig evne til å lagre varme. Fordi havstrømmer fører enorme mengder med varme rundt på kloden, påvirker de klimaet.

Indiahavet

Indiahavet er det tredje største havet på jorda. Det strekker seg fra østkysten av Afrika til vestkysten av Australia og fra sørkysten av Asia til Sørishavet.

Stillehavet

Stillehavet er jordens største havområde. Det inneholder dobbelt så stort og inneholder dobbelt så mye vann som Atlanterhavet. Stillehavet er større enn alle jordas landarealer til sammen.

Stillehavet har rundt 25 000 øyer.

60 % av verdens fiskefangst foregår i Stillehavet.

Stillehavet har også de største korallrevene.

Atlanterhavet

Atlanterhavet er avgrenset av Nord- og Sør-Amerika i vest og Europa og Asia i øst. Det er verdens nest største hav og dekker nærmere 1/5 av jordas overflate.

Havbunnen er delt av Den midtatlantiske rygg. Denne ryggen er en enorm underjordisk, vulkansk fjellkjede som blir presset opp og til siden av underliggende lava. Dette fører til at Amerika og Europa/Afrika blir skubbet vekk fra hverandre med en hastighet på 2 cm i året, noe som gjør at Atlanterhavet hele tiden blir større.

Så mye som 1/3 av verdens gass og olje kan ligge under Atlanterhavets kontinentalsokler.

Polhavet

Polhavet er havet rundt Nordpolen, og det minste av de store verdenshavene. Havet er mer enn 5 500 meter dypt.

Hele Polhavet er fylt av is, både polaris, pakkis og drivis. Vanligvis er flakene 2-3 meter tykke. Derfor kan man treffe på isbjørn, polarrev, sel, ender, måker og snøspurv langt fra land.

Denne kystlinjen har vært bebodd av urfolk som nordamerikanske inuiter, asiatiske jakuter og europeiske samer i tusenvis av år. De har lært å klare seg i det ekstreme klimaet i Arktis, med måneders mørke om vinteren, og å utnytte de begrensede biologiske ressursene.

I undervisningen:

  • På lokus 123 kan man dra navnene på havområdene til riktig sted på kartet.
  • På GEO Bildearkiv finner du omrisskart både med og uten landegrenser.
  • Oppgave: oppgave_verdenshavene – Forstørr kartet du finner i GEO Bildearkiv til A3, la elevene klippe, lime og fargelegge.
  • Bruk Google Earth – kan lastes ned her.
  • Verdenskart – klikk på kartet for å få det stort:

    Nations Online

2 kommentarer om “Verdenshav”

Legg igjen en kommentar