Struktur og orden i skolehverdagen

Dagsplan med bilder og symboler   

”Vi lærer så lenge vi lever”, sies det. Noe av det jeg har lært den siste tiden, dreier seg om hvordan jeg som klasseleder med enkle grep kan bidra til å skape orden og struktur i skolehverdagen – både for elevene og meg selv. 

March Friday 3rd
– Good morning, pupils!,
sier jeg til elevene og møter de forventningsfulle blikkene deres. Det er godt å se elevene igjen.
– Good morning, teacher!
Vi synger god morgen-sangen på engelsk.

– Welcome to a new day at school, sier jeg, før jeg beveger meg sakte mot dagsplanen på venstre side av tavla. Jeg løfter hånda og peker på dagens måned, dag og dato.
– Today it’s March Friday the 3rd. Who can tell which subject we are going to have the first lesson today?
En elev rekker opp hånda og svarer – med full setning:
We are going to have stations in norwegian.
– That’ s correct. We are going to continue to learn about the rules for when we use comma
(jeg oversetter ikke, men viser kommategnet med en enkel håndbevegelse). After stations in norwegian, around 10.20, it’ s time for…?
– Lunch,
svarer en elev.
– After you have finished your lunch and you are getting ready for break time, its important that you remember to put on some warm clothes. Why?

En elev svarer:
– Because it’ s winter and the weather is snowy and very cold.
Ved siden av «break time» skriver jeg stikkordet «warm clothes». Vi tar opp igjen tråden når de skal ut i garderoben like før friminuttet. Da skal elevene få gi eksempler på hvilke varme klær de kan ta på seg.
Jeg styrer samtalen slik at vi får repetert viktige engelske fraser. Vi fortsetter å gå gjennom dagsplanen, time for time.

img_7708_red

– Do you have any questions about what we are going to do today?
En elev lurer på hvem de skal ha som vikar i mat og helse i siste time, og en annen lurer på når de skal få lage ferdig huset de jobber med i kunst og håndverk.
– If you don’ t have more questions, let`s start with norwegian. From now on I will speak in norwegian, avslutter jeg.
Jeg peker på ”stations in norwegian” på dagsplanen, går bort til midten av tavla og peker på målet for økta. Jeg forteller kort om temaet vi skal jobbe med, før vi leser målene for hva vi skal lære. Norsktimen er i gang.

Hvorfor?

Dagsplanen har flere viktige funksjoner. Først og fremst bidrar den til å strukturere og visualisere skolehverdagen. Elevene vet hva som skal skje, og i hvilken rekkefølge. Den er en «huskehjelp». Dagsplanen tilrettelegger for mestringsopplevelser ved at at hjernen begynner å forberede seg på det som venter. Slik blir det lettere å konsentrere seg og gjennomføre rutiner og planlagte oppgaver. For noen elever kan en god dagsplan være avgjørende for hvordan skoledagen arter seg. Elevene trenger forutsigbarhet.

Dagsplanen er også til hjelp for meg som klasseleder og lærer. Om morgenen, når jeg henger opp dagsplanen og klargjør klasserommet før elevene kommer, går jeg gjennom dagen etter hvert som jeg henger den opp. Jeg «kobler på» hjernen, tenker tilbake igjen på forrige økt og går igjennom det vi skal gjøre. Noen ganger dukker det også opp nye ideer. Når jeg går gjennom dagsplanen sammen med elevene, blir det for meg tredje gang jeg gjennomgår den. Jeg har en klar plan for hva jeg skal gjøre i timene som kommer. Dersom det dukker opp noe som vi må gjøre eller huske på, skriver vi stikkord ved siden av på tavla.

Da elevene startet i fjerde klasse laget jeg ny dagsplan, denne gangen på engelsk. Ved innføringen av den nye dagsplanen ville jeg gjøre det til en fast rutine å starte skoledagen på engelsk. En time engelsk i uka er ikke nok for å lære et nytt språk. Dagsplankortene er så store at jeg kan skrive stikkord til planen ved siden av på tavla om ting vi skal gjøre. Skal vi lage papirfly i forming skriver jeg stikkordet «paper airplanes» ved siden av på dagsplanen, dersom vi skal jobbe med forurensning i naturfag skriver jeg stikkordet «pollution». Under gjennomgangen av dagsplanen om morgenen kan jeg spørre:
«What do you think we are going to learn about in science today?», så får elevene fortelle det selv. Vi repeterer det engelske ordet i naturfagstimen. Slik kan vi bruke dagsplanen til å lære aktuelle ord og begreper på engelsk som er relevante også i forhold til temaer vi jobber med i andre fag.

Ta bevisste valg

Det er ingen tvil om at en dagsplan bidrar til å skape struktur og orden i skolehverdagen. Men det som har gått opp for meg den siste tiden, er at effekten den har er avhengig av en rekke valg.

Hvordan ønsker du å bruke den?

Hvilket språk ønsker du at dagsplanen skal være på?
Når skal du bruke den? Du kan for eksempel gjennomgå dagsplanen om morgenen, avslutte timen slik at alle elevene ser at kortet blir tatt ned, starte neste time med å peke på neste time på dagsplanen for å fortelle hva dere skal gjøre, osv.
Har du en elev som kan ha nytte av å hjelpe til med å ta ned kortene etter at timen er ferdig?

Hvor i klasserommet skal den henge?

Det er viktig at dagsplanen henger et sted som er godt synlig. Den kan henge på tavla, på whiteboarden eller på veggen. Selv har jeg valgt å henge dagsplanen på venstre side av tavla, slik at den er godt synlig uansett hvor i klasserommet man befinner seg.

Hvor store skal kortene være? 

Størrelsen på kortene kommer an på hvor stor plass du har til rådighet. Ulempen med å ha dagsplan på whiteboarden er at det er begrenset med plass. For å få størst mulig utbytte av å ha dagsplan valgte jeg å lage kortene forholdsvis store. Når jeg jobber med å lage læringsstøttende vegger tenker jeg at størrelsen på plakaten kommer an på hvor viktig innholdet er. Dagsplanen er viktig, ergo vies den god veggplass. På kortene i malen har jeg brukt skrifttypen Chalkboard, skriftstørrelse 80.
For å visualisere lengden på timene har jeg valgt å lage dagsplankortene for fag som varer i to skoletimer dobbelt så lange som kortene for enkelttimer.

Hvilke farger skal kortene ha?

Farger kan brukes for å kamuflere oppheng slik at det går i ett med bakgrunnen, og motsatt; for å fremheve og synliggjøre.
Jeg har valgt å bruke farger for å visualisere forskjellen mellom de kortene som viser fag og de kortene som viser friminutt. Kortene som viser fag er hvite, de andre er gule.
Fargene skiller seg fra den grønne tavla som dagsplanen henger på. Dagsplanen skal være et blikkfang i klasserommet.

Hva skal bildene vise?

Hvordan ønsker du å visualisere det dagsplanen skal fortelle?
Vil du ha bilde av læreboka i faget slik at elevene får hjelp til å vite hvilken bok de skal finne til timen?
Vil du bruke et bilde du har tatt fra noe dere har gjort i faget/aktiviteten tidligere?
Jeg har valgt å bruke bilder av noe jeg og elevene assosierer med faget. Elevene har selv fått være med å velge. Mine elever går i fjerde klasse og har blitt så store at de vet hvilke bøker som hører til hvilket fag. Vi får ofte nye elever på trinnet. For minoritetselever som mangler språk kan det være en fordel med bilder av noe man assosierer med faget.

Hva skal kortene inneholde?

Hvor detaljert skal dagsplanen være?
En dagsplan kan vise tid (når ting skal skje), sted (hvor man skal være), navn på lærer/personer og aktivitet (hva som skal skje).
En dagsplan kan inneholde alt fra alle rutiner og oppgaver som skal gjennomføres i løpet av en dag, til kun en oversikt over noen få spesifikke aktiviteter som ikke er rutinepreget, men som varierer fra dag til dag.
Jeg har valgt å lage dagsplanen enklest mulig. Siden jeg opplever at elevene spør når det er lunsj/friminutt, har jeg valgt å skrive tidspunktet på disse kortene (kan redigeres). Jeg har alltid ei laminert papirklokke på tavla (klokka finner du her). Den kan jeg henge ved siden av dagsplanen for å visualisere klokkeslettene ved behov.

Mal til dagsplan

Dersom du ønsker kan du redigere kortene slik at de blir akkurat slik du ønsker at de skal være.

Dagsplanen kan du laste ned her:

Dagsplan_SMÅ kort_mal_engelsk
Dagsplan_STORE kort_mal_engelsk
Days
Months
Dates
Year

All clip art er hentet fra:

Openclipart: https://openclipart.org
Pixabay:https://pixabay.com
Clipartfest: https://clipartfest.com
Clipartbarn: http://clipartbarn.com

2 kommentarer om “Struktur og orden i skolehverdagen”

Legg igjen en kommentar