Julespesial: Ordliste med juleord

Hei, og god 1. desember til alle! Her kommer nok en julespesial fra meg, og dagens handler om juleord.

Når jeg planlegger undervisningen har jeg hele tiden de minoritetsspråklige elevene i tankene. De siste årene har jeg erfart hvilken ressurs de minoritetsspråklige elevene er, og hvor mye bedre kvaliteten undervisningen blir dersom denne elevgruppen hele tiden er i bakhodet når vi planlegger. Spesielt gjelder dette i barneskolen, hvor alle – også etnisk norske elever, trenger å jobbe mye med å lære ord og begreper.

Ordlista jeg deler med dere i dette blogginnlegget ble til fordi jeg trengte en oversikt over ord som elevene skulle jobbe med til temaet «jul». Jeg ønsket at ordene skulle være systematisert, slik at oversikten har et ryddig preg. Alle ordene tilhører en kategori, og elevene får flere knagger å henge ordene på. Jeg tenker også at det vil gi nyttig øving i å bruke oppslagsverk. Når elevene skal lete etter et ord kan de starte med å finne kategorien, og deretter ordet. Mange elever på første trinn befinner seg i en fase i skriveutviklingen sin der de begynner å ta i bruk de små bokstavene, men fremdeles blander store og små bokstaver. Derfor laget jeg ordlista i to ulike versjoner: en ordliste med kun små bokstaver, og en ordliste der ordet står skrevet både med små og store bokstaver.

Ordlista som viser ord skrevet med både store og små bokstaver håper jeg skal være med å gjøre elevene oppmerksomme på dette når de skriver. I tillegg er det jo fint at elevene kan bruke ordlista til å finne ut hvordan ordet skrives, uansett om de skriver små eller store bokstaver.

Ordlistene kan du laste ned helt gratis, både på bokmål og nynorsk (se nederst i blogginnlegget). Ordlistene er laget i A3-format. Altså: Husk å stille utskriften på A3 før du printer den ut.

Høytider og markeringer – Jul

Høytider og markeringer – Julesanger

Høytider og markeringer – Julebøker

Høytider og markeringer – Julekalendere