Lihkku beivviin! 6. februar – Samefolkets dag

6. februar er samefolkets nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Samer er et av verdens minst folkeslag. I dag bor det ca 50 000 samer i hele det samiske bosetningsområdet som omfatter Russland, Finland, Sverige og Norge. Omtrent halvparten av alle samer bor i Norge. Samer bor både i innlandet og på kysten. Reindrift var, og er fremdeles, en viktig næring for mange samer. Fra 1900-tallet har også mange samer flyttet til byene. Historisk sett er samisk ett språk, men noen av dialektene er så forskjellige at de betegnes som egne språk. I Norge i dag er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk de samiske språkene som i størst grad brukes skriftlig. Det samiske språket er et eget språk, men fornorskingsprosessen som pågikk fra 1700-tallet til 1960-årene førte til at mange ikke brukte det samiske språket, og fornektet sitt samiske opphav.

Youtube: Historien om samene (11 min)

Samefolkets sang

Sámi soga lávlla ble vedtatt som samisk nasjonalsang på samekonferansen i Åre i 1986. Teksten er et dikt av Isak Saba, som ble skrevet og publisert i Sagai Muittalægja i 1906. Arne Sørli har tonesatt diktet. 
På nordligefolk.no kan du lese teksten både på samisk og norsk. 
På https://www.ifinnmark.no kan du lese om historien bak Samefolkets sang.

Nettsider

Salaby – Samefolkets dag

Salaby har egne temasider knyttet til Samefolkets dag: “Lær om samene”, “Samisk historie”, “Samisk musikk”, “Puslespill”, “Flinkiz”, “Fleip eller fakta”, “Klassequiz”, “Bingo”, “Test deg selv”, “Les: Ante-Mattis og Rambo”, “Arbeidsark”.

Aschehoug: Undervisningsopplegg for barnetrinnet

Her har Aschehoug lagt ut lenker med undervisningsopplegg til Samefolkets dag 6. februar. Du finner undervisningsopplegg i matematikk, engelsk og norsk knyttet opp mot læreverkene forlaget har utgitt.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

ressursbasen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen finner du undervisningsmaterell, læringsressurser og gode eksempler for hele opplæringsløpet. Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn. Klikk på “samisk kunst og kultur” og “samisk visuell kultur” for å se læringsmateriell til samisk kultur. Her kan du også lese om joikeprosjektet.

Tre stammers møte

På denne nettsiden kan du finne forslag til undervisningsopplegg om samefolkets dag. 
Eks: 
Høre på den samiske nasjonalsangen og joik mens elevene fargelegger sameflagget, og besvarer ark med samegutten på. Fargelegge bilder av melking av simle, reinkjøring med pulk og barn som kaster lasso.”
Nederst på siden finner du tegninger som elevene kan fargelegge.

St. melding nr. 55: Om samepolitikken

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 31. august 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Det samiske alfabetet

På denne nettsiden kan du høre lydene i det samiske alfabetet. En side verdt å sjekke ut, spesielt for førsteklassingene, som har jobbet mye med å lære seg bokstavlyder. De kan sikkert synes det er gøy å høre bokstavlydene i det samiske alfabetet.

Serier og filmer

Manaid-tv (Nrk)

Manaid-tv er samisk barnetv og går på Nrk Super. I forbindelse med samenes nasjonaldag kan det være spennende å se en episode av samisk barne-tv.

Hvis jeg var deg (Nrk)

“Norsk reality. William fra Fredrikstad får prøve livet til samiske Mathis fra Kautokeino. Hvordan vil han takle kulda, timevis med snøscooterkjøring og å spise pannekaker av reinsdyrblod?” (30 min)

Saiva

Denne fortellingen foregår i et samisk mytologisk landskap. Den handler om en jente som leter etter kjæresten sin, som er død. 
Saiva er en kortfilm og varer i 8 min.

Den stille kampen Nrk (Tillatt for alle)

“Den stille kampen” er en norsk dokumentarserie om samenes situasjon på nordkalotten. Den første sesongen har seks episoder: 1) Skam og stolthet, 2) Samisk oppblomstring, 3) Urfolk i en ny tid, 4) Kampen for språket, 5) Retten til jorda, 6) Makt og avmakt. Hver episode varer i ca. 30 minutt.

Hjerterått Nrk (Aldersgrense 9 år)

“Norsk dramaserie. Oslo-jenta Anneli (12) må flytte mot sin vilje til Kautokeino. I Kautokeino møter hun nabogutten og sin nye klassekamerat Isak (12). De kommer fra hver sin kultur og det første møtet bærer mer preg av skepsis enn nysgjerrighet.” (Aldersgrense 9 år)

Reinlykke Nrk – (Tillatt for alle)

“I denne serien på åtte programmer blir vi med familien Eira fra Kautokeino gjennom forskjellige faser, der flytting av rein, kalving, merking og slakting foregår.”

Sameblod (Aldersgrense 9 år)

“Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole. Hun begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur..”

Kautokeino-opprøret (Aldersgrense 12 år)

“Norsk drama fra 2008. I århundrer har de forblåste viddene lengst nord i Nord-Norge vært bebodd av samefolket og reinsdyrene deres. Men moderne tider er i ferd med å innta den avsides landsbyen Kautokeino, som styres av den velstående og brutale handelsmannen Ruth. En av de samiske gruppene, ledet av den unge kvinnen Elen, nekter å betale en urettferdig gjeld til Ruth. Uten rettssak sørger Ruth for å fengsle de fleste i Elens gruppe, og hun blir alene om å ta vare på reinsdyrene. Uten livsgrunnlag har ikke Elen og gruppen noe annet valg enn å gå imot Ruths krav. Dette fører til en av de mest dramatiske hendelser i nordnorsk historie. Med Anni-Kristiina Juuso, Mikkel Gaup, Michael Nyqvist, Aslat Mahtte Gaup, Mikael Persbrandt, Bjørn Sundquist. Regi: Nils Gaup.”

Veiviseren (Aldersgrense 12 år)

“Norsk drama fra 1987. Legenden om unggutten Aigins kamp for å redde seg selv og sitt folk fra de hensynsløse tsjudene hadde gått i arv i Finnmark i nær 1000 år. Å lage en film på samisk ble først sett på som urealistisk, men regissøren Nils Gaup lyktes over all forventning. Filmen skulle vise seg å bli en av de største internasjonale suksesser som norsk film noen gang har hatt. Med bl.a. Mikkel Gaup, Henrik H. Buljo, Ailu Gaup, Ingvald Guttorm, Nils Utsi og Nils-Aslak Valkeapää. Regi: Nils Gaup.”

Youtube

Lær samisk på 1-2-3 og Lær det samiske alfabetet på 1-2-3

Lær å telle og hilse på samisk med Ailo sine YouTube-vidoer på 1-2-3! 
Dette er korte videosnutter, og kan være et morsomt innslag i undervisningen.

Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samer, uansett hvilket land de bor i: Norge, Sverige, Finland eller Russland. De har ikke bestandig hatt et flagg. 
Det ble utlyst en konkurranse om å tegne forslag til sameflagg. Astrid Båhl fra Skibotn vant konkuransen. Flagget ble godkjent i Åre i Sverige i 1986. Den samme samekonferansen valgte også Isak Sabas “Samefolkets sang” som samisk nasjonalsang.

Flagget har de samiske fargene: rødt, grønt, gult og blått.; de samme fargene som brukes i samedrakten. Hver farge har sin egen symbolikk. I tillegg symboliserer de fire fargene også at samene lever i fire land; Norge, Sverige, Finland og Russland.

På google.com finner du mal på det samiske flagget som du kan printe ut for å la elevene f fargelegge. Les mer om hva det samiske flagget symboliserer på https://forskning.no.

Norsk: Eventyr, fortellinger, rim og regler, med mer

Temahefte om samisk kultur i barnehagen

PDF_Temahefte om samisk kultur i barnehagen

På regjeringen.no finner du temahefte om samisk kultur i barnehagen. I heftet kan du lese fakta om samene, samiske regler, med mer. Oppgavene som står på slutten av temaheftet kan fint brukes i skolen, selv om de er laget for barnehagen.

“Samer” av Sigbjørn Skåden

“Hvem er samene? Hvordan lever de? Hva betyr det å være same? De fleste i Norge vet litt om samer. Kanskje vet du at samer har rein. Kanskje vet du at samene snakker et helt annet språk. Kanskje vet du at det finnes et eget Sameting i Karasjok. Her får du vite litt mer om hva en same er og hva detbetyr å være same i dag.” 

Leseløve-bok, utgitt i 2012 av Cappelen Damm

Samiske eventyr på internett:

Musikk: Joik

Joik er samenes tradisjonelle folkemusikk. Det heter ikke å joike om noen, men å joike dem. Den som joiker prøver å overføre essensen av personen eller stedet i sangen. En joik kan bestå av korte tekster, eller ingen tekst i det hele tatt. Ord er ikke nødvendig, joiken kan uttrykkes med gester, melodi, rytmer og andre uttrykksformer. Joiken er ofte dedikert et menneske, et dyr, eller et landskap. Fortellende joiker brukes til å fortelle historier, og personifiserte joiker maner frem minnet om et sted, et dyr eller en person.

Joike-maskin

Joike-maskinen lar deg enkelt lage din egen joik.

Mari Boine: Vuoi vuoi mu

Jon Henrik – Svenske talenter 2014

Denne vieosnutten fra Talang Sverige viser da samiske Jon Henrik joiker hans beste venn som gikk bort. Joiken er selvskreven, og den er så inderlig at man ikke trenger forstå betydningen av ordene for å bli berørt.

Samisk folkemusikk “Ancient forces”

Joiken fra “Ante”-filmene

Stjernekamp 2018: Ella Marie Hætta Isaksen – Maze

Kunst og håndverk: Duoji

De siste tiårene har det vært en oppblomstring av både samisk språk og andre kulturelle uttrykk. Det har blant annet ført til at interessen for duoji har økt. Duoji er samenes tradisjonelle håndverk og husflid. Selve begrepet duoji blir brukt både om det å lage noe og om det som lages. Duoji bruker for det meste naturmaterialer som skinn, pels, tre, horn og bein, til å lage forskjellige gjenstander.

Duoji er en del av hverdagen i samiske hjem. Duoji-gjenstander kan forstås som fortellinger. Hver enkelt gjenstand har en fortelling med seg som kan vise hvor utøveren kommer fra, slektstilhørighet eller sivilstatusen til eieren. En duoji-utøver er en som gjenno sitt virke, sin praktiske erfaring og kunnskap, en som forteller og videreformidler slektens historier. På denne måten føres tradisjonskunnskapen videre (foto: flickr).

Duoji i grunnskolen – veiledningshefte

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har utarbeidet et veiledningshefte med praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med samisk kunsthåndverk, duodji, i grunnskolen. Dette med utgangspunkt i norsk læreplan: 1.-7.trinn. 

KRLE: Samisk mytologi

http://www.saivu.com/

Denne siden er laget av Varanger Samiske Museum med støtte fra Kulturnett.no. Her kan du blant annet lese om sagn og eventyr, mennesket og verden, Noaiden og tromma, andre verdener, hellig landskap, ofring og ritualer, misjon og kristning, overlevd tro, og kilder og kildekritikk.

Mat og helse: Samisk mat

Bidos – Matprat

Bidos er samefolkets tradisjonelle festmat. Det finnes mange ulike oppskrifter på bidos, og den kan lages både med og uten jevning. “Denne oppskriften er blottet for jåleri, og full av smak”, hevder Matprat.

Ghakko – Samisk brød

Diverse

  • Sett opp lavvo
  • Kast lasso
  • Lag pannekaker av reinsdyrblod
  • Lag samisk suppe og brød (på bål om mulig?)
  • Lag utstilling med samiske dupjiprodukter
  • Inviter en med samisk bakgrunn til å komme for å fortelle
  • Lesestund med samiske eventyr (kanskje kan de eldste lese for de yngste?)

En kommentar om “Lihkku beivviin! 6. februar – Samefolkets dag”

  1. I really love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

    Svar

Legg igjen en kommentar