Høytlesning og modellering av lesestrategier

God høytlesning er preget av den voksnes nærvær. I tillegg til å være språkmodeller, er vi også lesemodeller, fordi vi gjennom våre handlinger viser hva en erfaren leser gjør. I dette innlegget vil jeg skrive om en lærer som virkelig har inspirert meg: den sympatiske, dyktige og engasjerte leselæreren Rick, og hva han gjør i sin undervisning for å være en god lesemodell.

Har du sett youtube-videoen «Rick`s Reading Workshop»?

I uka som gikk var jeg på kurs. Temaet var lesing, og en av foredragsholderne viste videoen «Rick`s Reading Workshop». Jeg hadde sett den før, men denne gangen ble jeg bergtatt fra første stund. Kanskje fordi jeg har tenkt mye på høytlesning i det siste, og ønsket at det skulle hatt en større plass i undervisningen?

«Reading is fun, something you take pride in. And it feels good. Once they love it, they`ll never give it up. For me that`s the whole job. I think that if I can get kids excited about reading, the rest can take care of itself». (Rick)

Når Rick har høytlesningsstund, er den nøye gjennomtenkt. Han er målbevisst, og vet hvordan han skal fenge og engasjere elevene. I youtube-videoen viser Rick at elevene kan få stort læringsutbytte av en høytlesningsstund med enkle grep.

Ricks lesemetodikk

På leseverkstedet til Rick får vi se hvordan han leser høyt for elevene sine. Rick starter med å fortelle hva de skal lære. Han forteller at leseren er aktivt tilstede når han/hun leser, og at leseren lager teorier. Noen ganger kan teoriene forandre seg. For å vise det, vil han lese boka «The Wednesday Surprise», skrevet av Eve Bunting.

Rick modellerer hvordan han vil at elevene skal lese teksten seinere. Det gjør han ved å bruke metakognisjon; det vil si ved å fortelle om hvordan han tenker, mens han tenker.

Rick forteller engasjert om teorien han får underveis i lesingen, og at teorien endrer seg underveis. Han stopper opp, og ber elevene snakke sammen med sidemannen om hva de tror kommer til å skje:
«Now I`ve told all about my theory.
Tell your partner what your theory is».

Ifølge Rick er dette er en viktig del av leseverkstedet. Når elevene snakker sammen, kobler de den leste teksten til sitt eget liv. I tillegg kobler elevene det de lærer på leseverkstedet til sin egen lesing, når de leser sine egne bøker.

Når elevene blir bedt om å diskutere med sidemannen, er det læreren sin oppgave å lytte til hva elevene forteller. Etterpå spør ikke Rick om hva de snakket om, men han rapporterer om hva han har hørt. Dermed får elevene høre teoriene sine på et mer akademisk språk. Slik sparer han tid, og flere elever får snakke, istedenfor å sitte og lytte til andre sine teorier.

Elevenes motivasjon for lesing

Hva er det ved Ricks lesemetodikk som er så bra? Ifølge leseforsker John T. Guthrie, kan elevenes motivasjon knyttes til fem områder:

  1. Arbeide mot faglige mål
  2. Ta bevisste valg for å få eierforhold til teksten
  3. Dele tekstens innhold med andre gjennom samtaler og diskusjoner
  4. Bruke tekster elevene har mulighet til å forstå, for å skape forventninger om å mestre
  5. Oppleve innholdet i teksten som spennende og interessant, fordi teksten beskriver elevenes egne opplevelser og erfaringer

Til ettertanke

Hvordan kan du bruke Rick sin lesemetodikk i din undervisning?

Hos oss på 1. trinn jobber vi nå for tiden med lesestrategien «å bruke bildet som støtte i egen lesing». Jeg valgte en bok som en av elevene hadde med seg på skolen. En bok med store, fargerike bilder – et godt utgangspunkt for å modellere akkurat den lesestrategien vi skulle ha fokus på. Jeg leste boka på samme måte som Rick gjorde med sine elever: modellerte hvordan jeg vil at elevene skal tenke når de leser, og med flere stopp der elevene fikk diskutere hva de trodde ville skje videre, med utgangspunkt i bildet. Alle elevene i klassen lot seg engasjere og var helt med, selv om det var siste time på fredag. Det var svært vellykka!

Jeg ble veldig inspirert, og skal prøve å legge inn noen ekstra økter med høytlesning fremover.

Følg www.undervisningsmetoder.com og bli varslet på e-post hver gang det kommer nye innlegg. (Se oppe til høyre).

Legg igjen en kommentar