Ii og Yy – klappe stavelser og lytte ut lyder

Våren er i anmarsj, og det nærmer seg kartleggingsprøver. I tiden frem mot sommerferien skal vi sikre at elevene lærer seg det som er forventet at de skal kunne innen skoleåret er omme. Jeg føler meg som en detektiv i klasserommet, på jakt etter misoppfatninger og tema som bør repeteres. Det er mye å ta tak i. I dette innlegget vil fokuset være på skriving, nærmere bestemt hvordan man kan jobbe for at elevene skal lære å lytte ut alle lydene i ordet.

Skriving i første klasse

Når elevene skriver ser jeg at mange strever med å få med alle bokstavene i et ord. For eksempel blir ordet «bamse» til «bmse», og «skole» blir til «skle». I klassen min er det mange minoritetsspråklige elever. Av reine ortografiske feil er derfor forveksling av i/y-lyden noe som går igjen. «Jeg var syk i går» får en annen betydning når setningen blir skrevet: «Jeg var sik i går». Vokalene byr på utfordringer. Generelt sett er det fortsatt mange som speilvender bokstaver og/eller tall, selv om dette har kommet seg betraktelig. Retning er en utfordring, spesielt for elever som strever. Det fører til at de forveksler for eksempel liten b og d. Jeg ser at stor og liten Jj ofte blir skrevet samme vei som liten t, og omvendt. Noen forveksler m-lyden og n-lyden, fordi lydene, og til og med bokstavene, er så like. Mange skriver liten g og j i stua og på loftet; bokstavene «svever». Liten l og k blir derimot skrevet i stua, slik at liten l feilaktig kan avkodes som liten i.

Arbeid med stavelser

Med dette i bakhodet satt jeg med ned for å tenke ut hvordan jeg skulle angripe utfordringene på en god måte.

Det viktigste for meg var at elevene skulle lære seg at når de skriver et ord, skal de først klappe stavelsene i ordet, deretter lese ordet samtidig som de skriver lydene i ordet. Etterpå skal de sjekke om alle bokstavlydene er med.

Det hele resulterte i en serie med arbeidsark. Disse arbeidsarkene er laget med hovedsakelig to formål:

1) Elevene skal kunne klappe stavelser i ordet, for deretter å lage bokstavlydene de skriver.
– Jeg ønsker å bevisstgjøre elevene mine på at det er en god hjelp å klappe stavelsene før man skriver ordet. Når man deler ordet i mindre deler er det enklere å lytte ut lydene i ordet. På samme måte som jeg ønsker at elevene skal ha en «mental tallinje» i hodet når de regner, ønsker jeg at elevene etter hvert skal automatisk si stavelsene i ordet når de skriver det.
– Jeg ønsker også at elevene skal vende seg til å lese ordet samtidig som de skriver bokstavlydene, for å forsterke koblingen mellom lyd og bokstav. Når de leser ordet høyt vil det også bli lettere å høre hvilke bokstavlyder som eventuelt mangler.
– Jeg ønsker at elevene skal bli mer bevisste på å sjekke om de har husket å få med alle lydene i ordet. Når oppgaven er utformet slik at det er en strek for hver bokstav blir det veldig tydelig dersom de mangler en bokstav.

2) Eleven skal lære noe knyttet til rettskriving (f.eks. Ii/Yy, b/d, osv).
I dette blogginnlegget deler jeg oppgavene knyttet til Ii/Yy-lyden. Det er viktig at arbeidsarkene rettes, og at elevene får rask tilbakemelding. På disse arbeidsarkene får alle elevene tilbakemelding på om de har klart å lytte ut om det skal være Ii-eller Yy-lyd. Speilvending, blanding av store og små bokstaver i ordet, osv. gir jeg tilbakemelding på ut ifra hvor langt den enkelte eleven har kommet i skriveutviklingen sin.

Jeg har valgt å introdusere arbeidsarkene på lærerstyrt stasjon. Deretter kan de brukes på stasjon (i små grupper) eller i full klasse (med læringspartner).

Felles oppsummering av timen hadde vi i samling, etter at alle elevene hadde fått tilbakemelding. Jeg leste opp ett og ett ord. Dersom ordet hadde i-lyd skulle elevene bli sittende, dersom ordet hadde y-lyd, skulle skulle elevene reise seg opp. For hvert ord vi gjennomgikk ba jeg en av elevene stave ordet, slik at jeg kunne skrive det opp på tavla. Til slutt leste vi alle ordene vi hadde jobba med.

Alle arbeidsarkene kan du laste ned gratis nederst i artikkelen.

Ii/Yy – Arbeidsark 1:
is, dyne, sil, spy, lyn, fisk, bilde, blyant

Ii/Yy – Arbeidsark 2:
ti, politi, syv, tyv, spise, fise, fly, paraply

Kommentar:
Da vi jobbet med «Ii/Yy – Arbeidsark 1» på lærerstyrt stasjon var det tydelig at dette var noe vi måtte jobbe mer med. Ii-ordene klarte alle. Ordene med Yy-lyd var det flere elever som kunne uttale korrekt, men blandet i/y når de skrev. Ordet «blyant» skrev de «bliant», og når elevene leste lydene de skrev, laget de y-lyden, men skrev i.
Flott å se at elevene selv oppdaget at de manglet bokstaver i ordet og rettet på egen hånd – uten hjelp fra lærer.
På «Ii/Yy – Arbeidsark 2» har jeg valgt ord som har Ii/Yy-lyd og rimer.

Ii/Yy – Arbeidsark 3:
bil, bilde, fryse, fryser, sy, syv, syk, sykle

Kommentar:
Da vi jobbet med «Ii/Yy – Arbeidsark 2» jobbet elevene sammen med læringspartner i full klasse. Det var gøy å se hvordan de arbeidet; de klappet stavelser og leste bokstavlydene de skrev. Klasserommet var slik jeg liker å ha det – ikke total stillhet, men lyden av aktive, engasjerte, lærende elever. Med tanke på stavingen hadde det skjedd et aldri så lite gjennombrudd. Elevene var mye mer bevisste på å få med alle lydene i ordet. Vi snakket om ordet «politi», fordi mange trodde at ordet uttales og skrives «påleti». Men fremdeles ble tyv til «tiv» og «syv» til «siv».
Jeg rettet alle arbeidsarkene etter hvert som de ble ferdig, og tok frem en og en elev for å gi tilbakemelding med en gang. Arbeidsarkene er fort gjort å rette, og i tillegg til i/y-ord kommer det også tydelig frem hva annet eleven må jobbe med eller bli mer bevisst på.
Der elevene hadde skrevet «i» istedenfor «y» skrev jeg ordet på to måter ved siden av bildet. F.eks. hvis en elev hadde skrevet «siv» istedenfor «syv» ved siden av 7-tallet, skrev jeg «siv» og «syv» ved siden av, for så å be eleven lese ordene. Hvilken skrivemåte er riktig?
Elevene var fremdeles usikker på Ii og Yy, så jeg laget et arbeidsark til. På dette arbeidsarket får elevene Ii/Yy-ord som de «bygger» ut: bil –> bilde, fryse –> fryser, sy –> syv, syk, sykle.

Last ned (GRATIS!)

Hvert arbeidsark kopieres tosidig.

Følg www.undervisningsmetoder.com og bli varslet på e-post hver gang det kommer nye innlegg. (Se oppe til høyre).

Legg igjen en kommentar