Skriveopplæring

Alfabetet

Dersom du ønsker å henge det opp på veggen, anbefales det å forstørre det til A3. Jeg bruker også å printe ut et sett som jeg bruker i samling, f.eks. vise en bokstav som elevene skal si bokstavlyden til.


Bokstavhus

Bokstavhus til tavla

Klipp ut bokstavhuset, laminer, og heng det opp på tavla. Brukes under gjennomgang av ny bokstav. Skriv med whiteboardtusj.
(Kristine Solheim)

På nettsiden Handwriting practise – ww.worksheetworks.com kan du enkelt lage dine egne skriveoppgaver.


Silhuetter og bokstavhus

I denne oppgaveserien får elevene øve på å forme bokstaver i silhuetter og i bokstavhus. Studer ordet i silhuettene for å finne ut hvor bokstavene skal plasseres i bokstavhuset. Dersom du har elever i klassen som du vet har betydelige utfordringer med å skrive i bokstavhus, kan du gjerne skrive inn ordet i bokstavhuset før du kopierer opp til disse elevene.

2-lydsord

3-lydsord

4-lydsord

5-lydsordBokstaver til å pusle ord


Staveaktivitet

Bokstaver

Arbeidsark

2-lydsord

3-lydsord

4-lydsord

5-lydsord


Klappe stavelser

Disse oppgavene er laget for å lære elevene å klappe stavelser for å lytte ut alle lydene i et ord. Når vi klapper stavelsene før vi skriver ordet blir det lettere å skrive fordi vi deler ordet opp i mindre deler. Her får elevene også repetert Ii- og Yy-lyden, som kan være lett å forveksle, spesielt for minoritetsspråklige elever.


Mini-scrabble

Elevene arbeider i par. Flere sett med bokstavbrikker ligger i en bunke (legg gjerne i noen ekstra vokaler som a,e,i,o og høyfrekvente konsonanter (s,l,m,n,r,t). Elevene trekker 7 brikker hver som de legger foran seg. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene og legger det fram midt på bordet. Deretter trekker han flere lapper fra bunken, slik at han fortsatt har 7 bokstavbrikker. Den andre eleven skal nå pusle et ord med utgangspunkt i bokstavene i ordet som er lagt. Når ingen kan lage flere ord, er spillet over.


Hvilket ord tenker jeg på?

Elevene arbeider i par. Et utvalg bokstavbrikker ligger utover bordet. En elev pusler et ord med bokstavbrikkene, uten at den andre ser ordet. Deretter blander han/hun brikkene slik at de ligger hulter til bulter. Den andre eleven skal så pusle sammen bokstavbrikkene og lage det ordet han/hun tror den andre laget. I neste omgang bytter elevene roller.


Bokstavplakat

Heng bokstavplakaten opp på døra, og gi elevene en bokstav hver som de skal si bokstavlyden til etter at de har håndhilst om morgenen. Skriv stor og liten bokstav i lufta på vei inn, og la de som har satt seg i samling finne ut hvilken lyd bokstaven hører til. Plakaten bør forstørres til A3.


Repetisjon av bokstavene

Heftet “Jeg kan skrive” består av en redigerbar fremside, i tillegg til en A4-side for hver bokstav som skal repeteres. Elevene sporer stor og liten bokstav. Under kan de skrive ord som starter/begynner med bokstaven, har bokstaven inni seg/slutter med bokstaven. De som ønsker kan også tegne til bokstaven, og gå på bokstavjakt i aviser og blader, klippe ut ord og lime inn i heftet. Fremsiden er lagt ut i word-format, slik at du selv kan skrive inn navnet på skolen din.


Lesekorpset

Se programserien om bokstavene i alfabetet vårt på NRK Lesekorpset. Hver episode varer ca. 13 min.


Rimord

Rimord har fått sin egen temaside! Du finner den her:
https://undervisningsmetoder.com/norsk-2/rimord/

Setninger

Setninger har fått sin egen temaside! Du finner den her: https://undervisningsmetoder.com/setninger/* Ark til å skrive på
Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulike størrelser (Jeanette Åby)
Bokstavhus med tak
Linjerte ark med stor linjeavstand
Linjerte ark med mindre linjeavstand

* Førstelydsøving
Førstelydsøving med store og små bokstaver – mal (Kristine Solheim)

* Skriveoppgave: Skriv så mange ord du kan!
Skriv så mange ord du kan som har ukas bokstavlyd i seg.
Denne oppgaven kan gis både individuelt og gruppevis.

* De 100 vanligste ordene i språket vårt
Liste over de 100 vanligste ordene i språket vårt.

Ukas øveord – ord til vegg

Å stave ord

 • Hentediktat
 • Oppgave:
  Skriv så mange ord du kan som har ukas bokstavlyd i seg! (Denne oppgaven passer fint både individuelt og gruppevis).
  Skriv alle ordene du kan ved å bruke bokstavlydene du har lært!

Høyfrekvente ikke-lydrette ord (“trollord”)

JEG, MEG, DEG, SEG, OG, DE, DET, ER, HER, DER, HV-ORD, O SOM Å-LYD

 • Læringsstøtte til vegg: Figurbilde av troll
 • Jeg, meg, deg, seg:
  * Skriveoppgave jeg. Elevene skriver om seg selv og tegner til. Arkene samles i et hefte som seinere brukes på lesestasjon. Elevene kan også få lage sin egen Jeg-bok, men her er linjeavstanden mindre.
  * Læringsstøtte til vegg: Snakkeboble til trollet_jeg-meg-deg-seg
  * Forming: Fargeleggingsoppgave.
  * Skriv ordene med plastelina.
  * Skriv setninger der dere bruker ordene.
  * Lag en plakat til å henge opp i klasserommet.
 • De, det, dere, der, den:
  * Læringsstøtte til vegg: Snakkeboble til trollet_de-det-og
  * Diskuter likheter og forskjeller mellom ordene.
  * Lag et hefte der elevene får skrive ordene i bokstavhus. Skriv hvert av ordene to ganger, slik at elevene får øving i å skrive ordene med både små og store bokstaver. På siste side i heftet skrev jeg en historie med bilder til fra klasseturen vi var på. Ordene de skal lære stod uthevet med fet skrift i teksten. Gå rundt og la elevene lese. Oppsummer timen med å la elevene lukke øynene. Gå igjennom ord for ord, og sjekk hvem som klarer å stave ordet. (1. klasse)
 • Hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, hvilkenSPØRREORD_74 KB
  *
  Læringsstøtte til vegg: Hval_hvem-hva-hvor .
  Flere snakkebobler til hvalen: hvilken-hvilket-hvilke, hvordan-hvorfor
  Spørre-regle av André Bjerke
  *
  Oppgavehefte: Oppgavehefte – Hvem hva hvor
  * Oppgave til ABC-stasjon – Hvem hva hvor
  Spørreordene – spill: Elevene spiller sammen i grupper på 4-5. La alle kortene ligge på bordet med bildesiden ned. Trekk et kort og still spørsmålet til gruppa. De som vet svaret rekker opp hånda.
  * Bruk bøker fra andre fag. Se på bildene og skriv spørsmål til det dere ser. Eks: Dyra i skogen. Dette er også en god måte å repetere tema i andre fag på.
  * Oppgaver på nett: NRK Nettskole

Sammensatte ord

 • Sammensatte ord_lukket_dårlig kvalitetSammensatte ord skal skrives som ett ord.
  Det er det andre ordet som er meningsbærende.

  Det er bare adjektiv som kan stå foran og til et annet ord uten å bli skrevet sammen med det i ett ord.
  I alle andre tilfeller skal ordene skrives sammen.

  Tallord under hundre skal skrives som ett ord.
  Det heter førtini, men fem tusen og førtini.
 • Eksempler: bokhylle, revehi, dopapir, etternavn, fiskebåt, fiskekake, fjelltur, flybillett, fotballsko, fremtid, grillspyd, grønnsak, hverdag, hvitveis, håndkrem, julegave, juletre, julenisse, klapperslange, klassetur, knekkebrød, kokebok, kongekrabbe, kortstokk, kosebamse, landskap, lesekonkurranse, luksushotell, motorvei, planteeter, reklamepause,
  Læringsstøtte til vegg_Sammensatte ord_åpent_dårlig kvalitetregnehistorie, regnvær, sandkasse, sjørøver, sjørøverskute, sjokoladekake, skiløper, skolegård, skrekkfilm, skrivebok, sommerferie, sommerkjole, sovepose, sparegris, spisebord, støvsuger, sugerør, tannlege, trollord, tyggegummi, tørkepapir, underbukse, vannkopper, vannmelon, vaskemaskin, reisebrev
 • Læringsstøtte (til skap):
   Sammensatte ord_læringsstøtte
 • Powerpointer:
  Sammensatte ord_- PP1
 • Ordjakt:
  BØKER: Se etter sammensatte ord i bøker. La hver av elevene skrive en liste over alle ordene de finner.
 • Formingsoppgaver:
  Jeg tegner sammensatte ord – tegneoppgave
  Let etter sammensatte ord i aviser og ukeblad. Klipp ut og lim på en felles plakat!
 • Til avskrift på pc/ipad-stasjon: Sammensatte ord_avskrift
 • Facebook: Bilder i kampen mot særskrivingsfeil – gruppe opprettet av André Ulveseter.
 • Lag sammensatte ord: Del ut en mengde lapper og la elevene sette sammen flest mulig ord. Elevene skriver ei liste over ordene de finner i skriveboka.
 • Lek: Alle elevene sitter i en ring. Læreren sier et sammensatt ord, som f.eks. “fjelltur”. Deretter skal den som sitter ved siden av si et ord som begynner på den siste stavelsen i det ordet læreren sa, f.eks. “tursko”. Nestemann fortsetter ordrekka og sier f.eks: “skotøy”. Dersom man ikke klarer å si et nytt ord innen læreren har telt til ti, er man ute av leken.
 • Oppgaver på internett: Norsk nettskole

Vokaler og konsonanter

 • Læringsstøtte til vegg_Vokalregle_Lav kvalitetNorsk har flere vokaler enn de fleste språk, og det er særlig det at norsk har mange vokaler som uttales langt framme i munnen og med rundede lepper (y, u og ø), som kan by på problemer. Særlig er den fremre u-lyden lite utbredt globalt sett. Tysk og dansk har for eksempel ikke den fremre u-en, og engelsk har verken y-lyden eller ø-lyden. Andre språk som for eksempel bosnisk-serbisk-kroatisk og urdu har ingen av de nevnte lydene. Y kan også forveksles med i. Både i og y uttales langt fremme i munnen. Den eneste forskjellen på lydene er at i uttales med stramme, urunda lepper, mens y uttales med runda lepper.
 • Det kan ofte være vanskelig for minoritetselever å høre at det er forskjell mellom i og y, eller y og u på norsk. Når lydene er betydningsskillende, kan det oppstå misforståelser. (F.eks: “Jeg har aldri gått på sky”.) U-lyden kan også ha en tendens til å nærme seg o-lyden hos mange som ikke har norsk som morsmål. Dersom eleven ikke hører lyden eller ikke uttaler den riktig, er det selvfølgelig vanskelig å gjengi lyden riktig i skrift. Det er mange minimale par der fonemene u og o er betydningsskillende, som for eksempel du/do, bur/bord og sture/store. Det kan derfor være et poeng å fokusere på de minimale parene når man øver på uttale med minoritetselever.
 • Et annet trekk ved det norske vokalsystemet som kan være problematisk, er at kort og lang vokal kan være betydningsskillende, som for eksempel i hat/hatt og skule/skulle. Slik er det ikke i for eksempel fransk, spansk, urdu, russisk og vietnamesisk, for å nevne noen språk. I norsk skriftspråk markerer vi kort vokal med dobbel konsonant. Dette vil derfor kunne føre til problemer for så vel nyebegynnerskrivere som skrivere med norsk som andrespråk.
 • Læringsstøtte til vegg: Vokaler_læringsstøtte til vegg .
 • Internett: norsk123.cappelendamm.no
 • Regle: Vokalregle
 • Avskrift (PC/Ipad): Ord med markerte vokaler_avskrift
 • Sang: Tre små kinesere – Velg en vokal og fyll ut!
 • FargeleggingsoppgaveVokalene våre_formingsoppgave. Pynt og dekorer bokstavene i mange fine farger og mønster.
 • Spill: Lytte ut lyder med bokstavene som er vokaler (spillbrett fra 1. klasse)
 • Video på youtube:

Diftonger

 • En diftong eller tvelyd er to vokaler som kommer etter hverandre i samme stavelse.
  Norske eksempler på diftonger er au, ai, øy, ei, oi. Merk at diftonger må uttales i samme stavelse.  I ordet “stein” er ei en diftong, men ikke i “protein”.
  Hver av bokstavene i en diftong blir gjerne uttalt annerledes når de samme bokstavene blir uttalt hver for seg. I bokmålsnær uttale, blir for eksempel e – en til “æ” i ei-diftongen.
  I tillegg til de typiske skrivemåtene for diftonger, har norsk skriftspråk også eksempler på at vokal med etterfølgende konsonant blir uttalt som diftong – for eksempel lyden -eg i ordet jeg som i bokmålsnær uttale ofte høre ut som ei (jei), eller lyden -edj i ordet tredje som i en del dialekter uttales ei.
 • Læringsstøtte til vegg_DiftongerLæringsstøtte til vegg:
  Ord med diftonger_læringsstøtte
  Diftong-tantene: Laget av Ellen Tybring. Foto: Anne Marte N. Sandnes
 • Eksempler på ord med diftong:
  –> AU :
  au, mjau, sau, saus, tau, gaupe, staur, haug, maur, flau, dinosaur, staut, graut, knaus, raute
  –> ØY: øy, øye, støy, høy, tøy, gøy, røyk, fløyte, bøye, Tøyen, skøyte, sprøyte, sløyfe, søyle, fornøyd, fortøye, løype, søyle, røyskatt, køye, eføy, syltetøy
  –> AI: hai, kai, pai, vaie, mai, mais, leilighet, thai, svaie, haike, masai
  –> EI: hei, nei, stein, bein, heis, peis, seil, feil, feier, feire, reir, geit, rein, sleip, skeiv, treig, sveise, speil, steike, fleipe, gjeipe, greiner, greier, bleie, bleik, Sveits, pleie, reim, peil, meis, teiteie, veie, seig, feit, beis, keiser, leire, neie
  –> OI: joik, troika, koie
 • Oppgavehefte til diktatordene:
  Oppgavehefte til diktatordene sau, fløyte, joik, hai, seil: Ukas ord_diftonger
  Oppgavehefte til diktatordene Diktatord_nei-reir-grein-rein-fleip-feier
 • Ordjakt:
  BØKER: Se etter ord med diftonger i bøker. La hver av elevene finne en liste over alle ordene de finner. Oppgave: Lytte ut lyder – diftonger
  AVISER OG UKEBLAD: Let etter ord med diftonger i aviser og ukeblad. Klipp ut og lim ordene på en felles plakat!
 • Les ord med diftonger: På lesetrim på Sandefjordportalen,  http://portal.sandefjordskolen.no , kan dere øve på å lese ord med diftonger. Her kan du selv velge innstillinger som lesetempo m.m.
 • Oppgaver på internett:
  Kaleido – diftonger
  Norsk nettskole
  Ordtrener.com
 • Video på youtube fra Sirkus Salaby:

Enkel og dobbel konsonant

Jeg elsker å spisse kebab og pizza!”

 • Forklaring: Dra-ord og sprett-ord, lang og kort vokal.
 • Eksempler: alle, bakke, ball, banne, bekk, bille, bjeffe, briller, damm, dobbel, drikke, fille, finn, forfatter, gjennom, glass, grønn, gull, gutt, hake, hette, hikke, hull, hylle, ikke, jogge, kakerlakk, kasse, kjøkken, kopp, klokke, knopp, kropp, lakk, lekke, legge, ligge, lukke, mamma, mann, masse, musikk, opp, papp, pappa, penn, purre, rekke, samme, sekk, skolisser, slutt, sopp, spisse, suppe, svømme, sykkel, takk, telle, tigger, tjukk, topp, tygge, tyggis, tynn, vann, vegg, venn, osv.
 • Navn:
  Hvem i klassen har dobbeltkonsonant i navnet sitt?
 • Lytt ut:
  Øv på å lytte ut hvilke ord som har enkel konsonant og hvilke ord som har dobbel konsonant. Klapp stavelser.
  Oppgave: Dette ser jeg i klasserommet mitt_enkel og dobbel konsonant
 • Tenk og skriv:
  Læreren sier oppgavene muntlig, elevene skriver i skrivebøkene sine. La elevene lese opp hvilke ord de har funnet underveis.
  —>  Det er morgen. Du står ferdig påkledd, klar til å gå på skolen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har dobbel konsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på. Tid: 5-6 min.
  —>  Skoledagen er ferdig og du skal hjem igjen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har enkel konsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på. Tid: 5-6 min.
 • Let etter eksempler: 
  —>  Gå på jakt etter ord med dobbelkonsonant i bøker.
  Ta gjerne utgangspunkt i leseboka (ukas leselekse), og fortsett med lærebøker i andre fag, osv. Lag ei liste i skriveboka. Det kan også være spennende å ta med skrivebøkene på biblioteket for å lete etter eksempler på ord der.
  —> Gå på jakt etter ord med dobbeltkonsonant i aviser og reklamer.
  Klipp ut og lag en felles plakat. La noen av elevene få vise plakaten og lese ordene de fant til de andre klassene på trinnet.
 • Dobbel konsonantMinimale par:
  bake – bakke, biler – biller, blek – blekk, damer – dammer, gul – gull, hake – hakke, klase – klasse, kloke – klokke, lese – lesse, luke – lukke, man – mann, mase – masse, reke – rekke, spiker – spikker, spise – spisse, tak – takk, tiger – tigger, osv.
  Oversikt over minimale par:
  Dobbel konsonant, ordpar (Kjell Roll Elgsaas)
  Oppgaver:
  Dobbel eller enkel konsonant_Fyll inn riktig ord
  Dobbeltkonsonant_formingsoppgave_tegn ordene
  Spill:
  Dobbeltkonsonant_minimale par_stavespill
  Konkurranse:
  Hvem klarer å finne flest minimale par? Tid: ca. 3 min. Les opp alle ordparene. I neste runde kan lagene skrive alle ordparene de husker som ble sagt av de andre gruppene. Det laget som har flest etter f.eks. 3 runder vinner.
 • Oppgaver på internett:
  Kaleido – enkel og dobbel konsonant
  Ord for alt 3-4_Cappelen Damm
  Ordtrener.com
  Salto 2 øverom
  netteleven.no – samleside med oversikt oversikt over interaktive oppgaver, regelsider, oppgaver til utskrift, osv. 
 • Spill:
  Løko – enkel eller dobbel konsonant 1 (Inger Ramsfjell)
  Løko – enkel eller dobbel konsonant 2
  Løko – enkel eller dobbel konsonant 3
  Løko – enkel eller dobbel konsonant 4
 • Hent og skriv
  Skriv en liste med ord på et stort ark. Heng arket ute i gangen/skolegården. Elevene får utdelt ark som er delt i to: ord med enkeltkonsonant og ord med dobbeltkonsonant, slik at elevene må sortere ordene etter hvert som de “henter” dem. Ha en felles oppsummering etterpå der dere går igjennom hvilke ord elevene har funnet i hver kategori. (Anne Marte N. Sandnes)
 • Oppsummering – fluesmekke:
  Skrives ordet med dobbeltkonsonant?
  Skriv “ja” og “nei” på tavla. Del klassen opp i to lag, og la hvert lag få en fluesmekke. Les opp ord med lang og kort vokal. Når du leser opp er det første mann til å finne ut om ordet har dobbeltkonsonant eller ikke.

Synonymer

 • Læringsstøtte til vegg:
  Synonyme ord_læringsstøtte til vegg
 • Memory:
  Synonymer_Memory
 • Starter:
  Bruk ordkortene fra memory-spillet Synonymer_Memory.
  Del ut et kort til hver elev. La elevene få gå rundt i klasserommet og finne ut hvem som har ordet som betyr nesten det samme som ordet som står på ens eget kort.
  De har ikke lov til å snakke. Når de finner ut hvem som har det synonyme ordet, setter de seg sammen et sted i klasserommet som man avtaler på forhånd.
 • Oppgave:
  Jeg finner synonyme ord_arbeidsarkSkjermbilde_synonyme ord_oppgave
  Print ut ordkortene fra memory-spillet Synonymer_Memory.
  Velg selv hvilke av de synonyme ordene du vil bruke, du trenger ikke bruke alle! Klipp ut og laminer de ordene du skal bruke.
  I denne oppgaven skal kortene legges utover bordet med skriftsiden vendt opp.
  La elevene få velge seg et kort, skrive ordet på arbeidsarket sitt, for deretter selv å finne det synonyme ordet som betyr nesten det samme. Fordelen ved å legge kortene vendt opp er at da kan du bruke både enkle og vanskelige ord, fordi elevene vil velge ord som passer sitt nivå.
 • Kryssord: Du kan enkelt lage dine egne kryssord til ord og begreper dere jobber med ved å bruke puzzlemaker.discoveryeducation.com og deretter lime det inn i et word-dokument.
 • Oppgaver på internett:
  Salaby
  Kaleido trinn 3_synonymer
  Kaleido trinn 5_synonymer og antonymer
 • Internett: http://www.synonymet.no/

Homonymer

 • Definisjon: Homonymer er ord som har flere betydninger.
 • Wikipedia: Her finner du en oversikt over alle homonymer på norsk.
 • Quiz:

– Hva kan du både spise og gå på skøyter på? IS
– Hva kan være både et tall og noe som vokser ute i skogen? TRE
– Hva kan oppstå mellom mennesker, men også slikkes fra en pinne? KJÆRLIGHET
– Hva kan være i et hus, men også beskrive et menneske som mister livet sitt? DØR
– Hva er det kristne feirer en gang i året som vi også finner på en bil? JUL/HJUL
– Hva er navnet på en mynt, men også noe som kan være på kongens hode? KRONE
– Hva kan være navnet på en fugl, men også noe du gjør når det er mye snø ute? MÅKE
– Hva kan du gjøre med nevene for å true noen, men også ha som fritidsbolig? HYTTE
osv… 

Forslag til noen enkle skriveoppgaver:

 • Jeg-bok: Skriv og fortell om deg selv!
 • Jeg kan: Hva kan du etter å ha gått ett år i første klasse?
  Kopier det linjerte arket tosidig, brett arkene og stift de sammen til et hefte. Tilpass til elevenes nivå ved å lage noen hefter med flere (linjerte) sider.
 • Hva vil du bli når du blir stor? Skriv og tegn!
 • Hvem er jeg? Denne oppgaven kan fint kombineres med temaet “dyra i skogen” i naturfag. La elevene få velge seg et dyr e.l. og skrive setninger om dyret uten å røpe navnet på dyret de beskriver.
  Eks: Jeg er liten. Jeg er skogens klatremester. Jeg liker å spise nøtter. Hvem er jeg?
  Et annet alternativ er at elevene får skrive om seg selv, uten å røpe navnet sitt:
  Hvem er jeg – med kriterier.
  La elevene lese teksten sin for klassen, slik at de andre elevene kan gjette. Kanskje er det noen som ønsker å lese teksten sin for elevene i de andre klassene på trinnet også?
 • Faktatekster om dyrene i skogen. Bruk naturfagsbøkene.
 • Jugehistorier: Hva gjorde du i ferien din? Hvilke kjæledyr har du hjemme? Hva skjedde da du reiste til månen? Her er det bare fantasien som setter grenser!
 • Brevvenner: Skriv brev til elever på samme trinn som går på en annen skole. Kanskje kan dere treffe hverandre på en utflukt mot slutten av skoleåret?
 • Skriv til bilder: På http://www.activityvillage.co.uk/story-paper er det en stor samling med skriveoppgaver som kan printes ut gratis. Alle oppgavene har illustrasjoner som elevene kan fargelegge.
 • Lag avis: Vis elevene fremsiden på en nettavis og snakk om hva en nyhetssak består av (overskrift, bilde, tekst). La elevene få velge helt selv hva eller hvem de vil skrive om i avisen sin. Det er til og med lov å dikte opp noe som ikke kunne skjedd i virkeligheten! Vis gjerne en nyhetssak som vekker engasjement og interesse blant elevene. Skriv avisene på A4-ark og heng de opp på en plakat i klasserommet eller ute i garderoben.

3 Responses to Skriveopplæring

 1. Pingback: Note to self: Å øve på øvingsord | Undervisning: inspirasjon, tips og ideer

 2. Pingback: Rim – rimlotto/memory | UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratis undervisningsopplegg

 3. Pingback: Repetisjon av bokstavene | UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratis undervisningsopplegg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.