Tallplakater med nytt design

Endelig er tallplakatene ferdig! Disse tallplakatene laget jeg fordi jeg trengte plansjer med tall til klassrommet, men ikke kunne finne noen plakater som viste akkurat det jeg trengte. Etter flere år som førsteklasselærer hadde jeg noen klare ønsker for hva plakatene skulle vise:

  • Store og tydelige tallsymboler
  • Tallordet skrevet med både store og små bokstaver
  • Tom tallinje, femmerstrukturert
  • Terninger
  • Mengden representert med bilder (som er relevante for det de yngste gjør og lærer)
  • Ryddig struktur, slik at det er lett å finne frem og se sammenhenger

Jeg har valgt å ikke ta med fingre, fordi dette er noe jeg ser at elevene mer eller mindre kan når de kommer fra barnehagen. Tom tallinje og tellestreker er derimot nytt, og for å vise sammenhengen passet det fint å bruke terninger. For eksempel kan du se at 6 er 5 røde og 1 blå på tom tallinje, og like under ser du tydelig at 6 også kan være en femmer og en ener på terningen, eller 5 tellestreker og en til.

Alle partall er gruppert slik at du enkelt kan sette en «delestrek» og dele mengden i to, for å finne halvparten og/eller vise at tallet er et partall. Dette fordi dobling og halvering er to av regnestrategiene elevene skal lære.

Heller ikke konkretene som viser mengden er tilfeldig valgt.
1. Fotball. Når elevene skal ut i frimininuttet er det ofte noen som spør: «Har du en fotball?». Fotballen måtte være med.
2. Fot/føtter. I første klasse lærer elevene om kroppen i naturfag. Vi har to sko, og to føtter. Alle må ha på seg både innesko og utesko.
3. Tre trekanter. Fra geometri-tema i matematikk, og «ord i ord» i lesing/skriving.
4. Bomster. Når elevene er på uteskole bruker de ting de finner ute i naturen, som f.eks. blomster, til å bygge mengder.
5. Frukt. Spis sundt! Lag god matpakke. 5 om dagen.
6. Marihøner. Elevene elsker å lete etter marihøner ute i skolegården.
7. Klovner. Vi lærer «Klovnesangen» i musikk. Dessuten er klovner gøy!
8. Bamser. Vi har en klassebamse, og mange har sin egen bamse hjemme.
9. Tre/Trær. Vi går ofte tur i skogen, i tillegg har vi vårt eget klassetre som vi følger året rundt. Også vitsen da: Hva blir 3+3? Svar: 6. Hva blir 3+3+3? Svar: 9 (som på tallplakaten). Deretter: Hva blir 3+3+3+3+3+3+3+3 osv? Svar: en skog!
10. Politi. Ord i ord + rimord, viktig for å opparbeide språklig bevissthet. Også kan vi jo telle da: poli-en, poli-to, poli-tre, poli-fire, poli-fem, poli-seks, poli-sju, poli-åtte, poli-ni, politi!

Alt til temaet «tall og tallforståelse» samler jeg her: 
https://undervisningsmetoder.com/matematikk-2/tallforstaelse/

Hilsen Anne Matte 🙂

Tallplakatene ligger HER ute i nettbutikken.

Legg igjen en kommentar