Natursti: Enkel og dobbel konsonant

Jeg elsker å spisse kebab og pizza!”
«Jeg liker å lesse bøker!»
«Jeg så en tiger på gata.»

Tenk at en bokstav fra eller til kan gi setningen en helt ny betydning!

Selv om skrivefeil kan få oss til å trekke på smilebåndet, så lønner det seg å lære reglene for rettskriving. Enkel og dobbel konsonant er dagens tema, og i dette blogginnlegget deler jeg en natursti. Den kan brukes ute i skogen, i skolegården, i parken, eller kanskje inne på klasserommet hvis det er kaldt ute.

Enkel og dobbel konsonant har vært å finne inne på norsksiden som heter Skriveopplæring. Men fordi denne siden har fått så mye innhold at den er mer eller mindre sprekkeferdig, må noen tema få egne temasider – deriblant den nye temasiden, enkel og dobbel konsonant». Her vil det komme mye mer spennende innhold etter hvert!

Naturstien «Enkel og dobbel konsonant» består av 15 oppgaver, i tillegg til to svarark.

Her er noen kommentarer:

Post 1: Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Hvor mange vokaler er det i alfabetet? Hvor mange konsonanter er det i alfabetet?
Her er bokstavene i alfabetet med som læringsstøtte, slik at alle skal kunne mestre oppgaven. Konsonantene er markert med blå farge og vokalene er røde. Slik kan elevene som ikke vet svaret telle seg frem til løsningen på oppgaven.

Post 2: Hvilke ord rimer?
På denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i to minimale parr: bake/bakke og hake/hakke. Hvorfor rimer bake på hake og bakke på hakke? Denne oppgaven er fin å se på når dere går igjennom naturstien felles i etterkant.

Post 3: Se godt rundt dere. Finn minst to ord med dobbeltkonsonant
Her må elevene se i naturen rundt seg, for så å lytte ut hvilke ord som har dobbeltkonsonant.

Post 4: Hvilket ord gjemmer seg her?
I denne oppgaven er løsningsordet «sandkasse». Dette ordet valgte jeg fordi det er et eksempel på at det finnes unntak fra regelen som sier at kort vokal gir dobbel konsonant. Disse unntakene er det ikke meningen at elevene skal kunne (i 2. klasse), men de skal være klar over det.
La elevene få fortelle hvordan de tenkte for å finne svaret på regneoppgavene. Oppgavene er laget for å øve på regnetrikset «å fylle opp tieren», men de kan selvfølgelig løses på flere andre måter også.

Post 5: Hvilket ord skal ut?
Kopp-kropp-sopp-rop: Her er tanken at ordet «rop» skal ut, fordi det er det eneste som har lang vokal, altså ikke dobbel konsonant. Ordene i denne oppgaven valgte jeg for å benytte anledningen til å minne på noe som jeg ser elevene gjør feil når de skriver egne tekster: Elevene har oppdaget at vi flere ganger skriver «o», men uttaler «å». Når de først har gjort denne «oppdagelsen» overgeneraliserer de, og skriver for eksempel «for» istedenfor «får». Under gjennomgangen er denne oppgaven et flott utgangspunkt til å vise at kort vokallyd gir å-lyd for bokstaven o.

Post 6: Leseforståelse
Svaret er edderkopp. Et morsomt eksempel å trekke frem: Ikke bare er den et spennende dyr, men den har også dobbeltkonsonant i seg! I tillegg er det alltids noen som ha godt av å repetere forskjellen på d og p.

Post 7: Hvilket ord skal ut?
Her er det ord med lang vokallyd, med unntak av ordet «sykkel», som har kort vokallyd og dermed dobbeltkonsonant. Andre løsninger med en god begrunnelse må også bli godtatt.

Post 8 og 10: Hva skjuler seg i skattekista? Gul eller gull? Hva lever ute i naturen? Biler eller biller?
Her har jeg tatt utgangspunkt i minimale parr. Tenk hvis selveste Kaptein Sabeltann hadde ropt: «Skip O´Hoi! Vi har funnet gul!» Da tipper jeg det hadde vært mange sjørøvere som hadde blir ordentlig skuffet.

Post 9: Hvilken farge på bildet har dobbeltkonsonant?
Her må elevene lytte seg frem, og forhåpentligvis finner de at svaret må være grønn.

Post 11 og 14: Finn minst to ord som rimer på ball. Finn minst to ord som mer på katt.
Disse to oppgavene er laget for å bevisstgjøre elevene på rim og rytme i språket vårt. Hva er felles for ordene som rimer på ball? Hva er felles for ordene som rimer på katt?

Post 12: Hvilket ord har Tor stavet feil?
Her må elevene studere handlelista til Tor, og lytte seg frem til hvilket ord som er skrevet galt.

Post 13: Hvilket ord gjemmer seg her?
Siden det er så mange elever som får innkallelse til tannlegen om dagen, måtte ordet får være med i naturstien! Her er det også fint å nevne at for å finne ut om et sammensatt ord skal ha enkel eller dobbel konstant, må vi finne ordene det består av, for så å lytte ut vokallyden i hvert enkelt ord.

Post 15: Alfabetsangen
Musikk må vi ha – også på en natursti! Det finnes flere ulike alfabetsanger, så her får elevene velge en alfabetsang som de skal fremføre til læreren sin.

Naturstien finner du HER i nettbutikken!

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

Legg igjen en kommentar