Uteskoleaktiviteter, dagens tall, spill og mye annet nytt til undervisningen din

Rødfargen brer seg i kinna, hjertet dunker, det bobler i magen og jeg kjenner en glød i hele kroppen. Herlighet, så gøy det er å undervise i matematikk – og så utrolig heldig jeg er som får være lærer! I dag skal jeg dele en ny temaside, og denne gangen skal det handle om matematikk, nærmere bestemt mengde-og tallforståelse.

Den nye siden jeg publiserer i dag er resultatet av nesten et års arbeid. Dette skoleåret er det ikke til å stikke under en stol at jeg har brukt mye tid på å jobbe med matematikk-faget. Det har vært en fantastisk og lærerik reise, og jeg har lært utrolig mye. Jeg har latt meg inspirere av forskeren Lawrence Stenhouse som understreket viktigheten av at læreren skulle være en forsker i sitt eget klasserom, men også av den kjente matematikkguruen Dr. Yeap Ban Har fra Singapore. På et kurs jeg var på husker jeg Ban Har fortalte at de ikke trengte å sette av uker til repetisjon, fordi de hele tiden bakte det de hadde lært inn i det nye stoffet elevene skulle lære.

I år har jeg virkelig vært en forsker i mitt eget klasserom! Jeg har gått helt bort fra læreboka, og bevegd meg inn i et vakkert landskap som jeg har betraktet med nye øyne. Og det som har gjort det hele ekstra morsomt er at jeg føler jeg har lykkes på en måte jeg aldri har gjort før. Da vi skulle ha kartleggingsprøver i regning trengte jeg ikke bruke timer på repetisjon. Likevel gikk det over all forventning – og elevene elsker faget! Under hele skoleåret forsket jeg på meg selv som matematikklærer, og lot meg inspirere til å prøve å bevisst gå inn for å legge til rette for en matematikkundervisning som baker inn det gamle i det nye.

Og her kommer det nærmest umulige: Hvordan skal jeg skrive og fortelle her om noe jeg nesten kunne skrevet en bok om?

Jeg må ta det igjen seinere, og heller skrive veldig kort nå. Den nye temasiden heter «Tall-og mengdeforståelse 0-100». Her er uteskoleopplegg, spill, oppgaver og aktiviteter som jeg bruker til å jobbe for å utvikle tall-og mengdeforståelse. Det er noen ord og begreper som er så grunnleggende at dersom de jobbes med grundig, så er de en døråpner for å forstå mye mer matematikk enn akkurat det vi lærer om. Som matematikklærere underviser vi i mønstre og sammenhenger. Vi underviser i forståelse.

I så godt som hver eneste mattetime gjennom hele året setter jeg meg to mål: et mål som går på tall-og mengdeforståelse, og et mål som går på regnestrategier. I tillegg repeterer jeg telling, og viktige ord og begrep ved å bake det inn i de daglige rutinene. først når jeg ser at elevene forstår, lager jeg nye rutiner for å repetere det jeg ser de trenger i det videre arbeidet.

En liten frustrasjon underveis har vært at jeg føler tiden aldri strekker til for at jeg får nivådifferensiert undervisningen i den grad jeg burde. Noen elever burde for eksempel ideelt sett fortsette å jobbe i tallområdet 0-50, mens andre jobber i tallområdet 0-100. Derfor har jeg lagt opp til at undervisningen skal være lett å nivådifferensiere uten at det skal kreve mye tid til forberedelser for læreren. Aktivitetene er også lagt opp med tanke på at du enkelt skal kunne repetere et tema flere ganger gjennom hele året med forskjellige innfallsvinkler.

Og la meg presisere; denne siden er langt ifra ferdig! Den er foreløpig et resultat av veldig mange tanker, refleksjoner, ideer (til alle døgnets tider!) og mine personlige ønsker om hvilket læringsmateriell jeg skulle ønske jeg hadde da jeg startet. Jeg har enda mye materiale liggende som jeg ikke har rukket å ta med. Og arbeidsarkene til å plassere tall på tallinja i tallområdet 0-100, samt tallrekker i samme tallområde, er jeg fremdeles ikke ferdig med. Derimot har jeg en lang liste med ideer til hva som kan og bør være med. Alt i alt tenker jeg likevel at det nå ligger så mye innhold ute på siden, at mange vil kunne ha nytte av å bruke den.

Hvis du har ønsker eller tanker om hva du synes burde være med, så vil jeg gjerne høre fra deg (annem1984@gmail.com). Her er alle bidrag velkomne!

Alt nytt læringsmateriell ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det! <3

Legger ved bilder som viser noe av det som ligger ute. Direktelink finner du nederst i blogginnlegget.

Tallkort 0-100

Pultstriper, tom tallinje i flere utgaver

Pusleaktiviteter med hundrerruta

Dagens tall – med begrep, forklaring og eksempel!

Spill: Størst og minst verdi med tiere og enere

Nabotall

Tallord

Arbeidsark (0-50, flere utgaver)

Tallrekker 0-50 (flere kommer!)

Stigende rekkefølge, flere utgaver

Førstemann til 50/100

Bingo til regnestykker og begreper

Direktelink:

MATEMATIKK – Tall-og mengdeforståelse 0-100

Legg igjen en kommentar