Uteskole: Natursti – høsten

I dagens blogginnlegg deler jeg en natursti som tar for seg årstiden høst. Naturstien har en tverrfaglig tilnæming. Her kommer noen korte kommentarer:

Post 2 og 14:

På post 2 er det bilde av høstkunst av blader. Her skal elevene telle hvor mange blader de kan se på bildet. Et poeng i denne oppgaven som kan tas med i gjennomgangen i etterkant er at det ofte er lurt å tenke over hvor man starter å telle, slik at man ikke teller den samme to ganger. Snakk også om hvordan vi skriver tallet 26; det har to tiere på tierplassen og 6 enere på enerplassen.

På post 14 skal elevene igjen telle høstblader. Denne gangen er bladene gruppert i tiere og enere. I denne oppgaven oppfordres elevene til å finne en lur måte å telle på. Her har jeg valgt tallet 62, fordi tallet består av de samme sifrene som tallet 26 (i post 2). Slik kan man diskutere plassverdi/tiere og enere og hvordan tallene skrives (og ikke skrives).

Post 4:

Her skal elevene finne ut hvilken sopp som er den giftige av kantarell, røyksopp, fluesopp og steinsopp. Tanken er at de trenger ikke kjenne til de andre soppene for å finne svaret på oppgaven – de aller fleste vet om fluesoppen. På den andre siden er dette en fin anledning til å lære om noen av de vanligste matsoppene i Norge også. Kantarell og steinsopp er veldig gode å spise. Røyksoppen er også spiselig. Finn gjerne ut hva som skjer med røyksopper når den har stått en stund! Det forklarer navnet.

Post 5:

I denne oppgaven skal elevene finne ut hvilket ord som gjemmer seg i rutene ved å løse regnestykkene. Når du gjennomgår naturstien i etterkant med elevene kan dere diskutere hvordan man kan tenke for å løse disse regnestykkene på en lur måte. Kan man bruke tiervenner?

Post 6

Tallrekker! I gjennomgangen av postene er dette et godt utgangspunkt til å prøve å telle med 10 og 10 om gangen, og starte på tallene fra 1-9.

Post 3 og 12:

Hvilket ord skal ut? På post 3 står navn på delene på et tre, og derfor skal ordet blomst ut. Post 12 handler om hva man kan ha på seg eller bruke når det regner ute, og derfor er det ordet joggesko som skal ut. Men her er det rom for flere løsninger. Dersom elevene har funnet et annet svar og kan argumentere for det, så er det godkjent.

Naturstien ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og på nynorsk.

Direktelinker til læringsmateriellet

NATURFAG: Årstider

UTESKOLE: Naturstier- oversikt

Legg igjen en kommentar