Godt & blandet!

Denne gangen er det en hel del forskjellig som jeg skal dele med dere her på Undervisningsmetoder. Dermed stjal jeg liksågodt overskrifen på godteposen jeg spiste i helga, min favoritt: Godt & blandet. Kanskje finner du en favoritt også?

I løpet av uka som gikk kom det til to nye temasider: «Førskoledag og første skoledag» og «Skoleslutt». Da vi gjennomførte førskoledagen og første skoledag tidligere dette skoleåret tok jeg vare på notatene, for å slippe å gjøre det samme planleggingsarbeidet på nytt et annet år. Selv om man kanskje ikke skal gjennomføre nøyaktig det samme opplegget, så er det ofte greit å ha et håndfast utgangspunkt istedenfor å finne opp kruttet helt på nytt. I innledningen skrev jeg også litt om hva som kan fint å jobbe med i tiden etter skolestart.

Temasiden «skoleslutt» er også aktuell nå når det går mot sommerferie. Her kan du blant annet laste ned arbeidsark til klassens minnebok, slik at elevene får med seg et minne fra alle elevene i klassen. En perfekt gave å gi elevene siste skoledag før sommerferien!

Også: Ladies & Gentlemen! Let me introduce …. Anne Hægdahl, som jobber som lærer i Svolvær! Hun har funnet på et spill som er morsomt, lærerikt og så enkelt at det nesten er på grensa til genialt. Spillet er hennes idè, jeg har bare laget layout sammen med henne. Vi valgte å kalle spillet: «Hvor langt kommer dere?». Det går slik:

En av spillerne kaster terningen. Skriv tallet som representerer antall prikker terningen viser i den første ruta (f.eks: 5). Deretter er det neste spiller sin tur å kaste terningen. Nå må dette tallet plusses på tallet som allerede står i den forrige ruta. La oss si at terningen nå viser 4. Siden 5+4=9 må tallet 9 skrives i den neste ruta. Tallet som skrives i ruta blir altså stadig høyere etter hvert som terningen kastes og man teller videre. Dersom man ikke klarer lenger, setter man X i ruta og starter på nytt. Hvor langt kommer du/dere?

Siden elevene får øve på «telle videre»-strategien, ligger spillet inne på temasiden «Telle videre/telle nedover». Når elevene skjønner spillreglene, er de så ivrige at jeg tror vi trygt kan love at det blir både gøy og lærerikt. Jeg testet det ut på mine elever også. Det ble en suksess! Siden de regna og regna og ikke ville stoppe, laget vi spillet tosidig. Hendene er med for å minne elevene på at fingrene er et nyttig regneverktøy når vi bruker denne regnestrategien.

I denne sammenhengen har jeg også delt en morsom telleøvelse som jeg fant på sammen med elevene mine.

Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: “Nå skal vi hoppe! Hopp videre fra tallet 14”. Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 14. Når man kommer til 20 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det. 

Telling er supert å kombinere med fysisk aktivitet! Denne telleøvelsen passer fint som oppvarming i starten av timen, og som avbrekk i en arbeidsøkt. Siden den er super bruke når man skal jobbe med regnestrategiene «telle videre/telle nedover», så er den lagt ut på denne temasiden. Slik skal det bli lett å planlegge mattetimen.

Og når vi er inne på matematikk: Jeg må være så ærlig å innrømme at regnefortellinger er et av de mes krevende temaene å undervise i på 1. trinn! Noen tar det fort, men for mange er det utfordrende å klare å sette ord på matematikk i dagliglivet. De minste elevene har ikke nødvendigvis tall-og mengdeforståelse på plass. I tillegg er gjerne tegnene for addisjon og subtraksjon abstrakt. For minoritetsspråklige elever kan også bare det å formulere en regnefortelling på norsk være vanskelig.

Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men plutselig kom idèen om å bruke bingo til å lære regnefortellinger. Definer et tallområde. Skriv deretter ei liste med regnestykker på tavla, la elevene komme med forslag. Deretter velger elevene regnestykker fra lista som de skriver på sitt brett. Når spillet starter lager læreren en regnefortelling som passer til regnestykket. Elevene må selv finne ut hvilket regnestykke som passer, og krysse ut på brettet sitt dersom de har det. Lag enkle regnefortellinger med repetitativ fortellerstruktur i starten. Det kan gjerne være regnefortellinger som tar utgangspunkt i en tur dere har vært på sammen, og der du bruker navn fra elevene i klassen. For eksempel: «Mona finner 12 larver. Så finner hun 3 larver til.»
«Vi spiller bingo med regnefortellinger» ligger ute på «tall-og mengdeforståelse».

Alt lgger nå ute på bokmål og nynorsk til gratis nedlastning!

ENJOY, og ha det knallgøy!! Snart er det ferie 🙂

Skoleslutt: Klassens minnebok

Telle videre/Telle nedover: Hvor langt kommer dere?

Tall-og mengdeforståelse: Vi spiller bingo med regnefortellinger

Direktelinker:

SKOLESLUTT: Klassens minnebok

FØRSKOLEDAG, FØRSTE SKOLEDAG

MATEMATIKK: Tall og mengdeforståelse

MATEMATIKK: Telle videre/telle nedover

Legg igjen en kommentar