147 SORTERINGSKORT I TALL-OG MENGDEFORSTÅELSE, med mer!

Dagens blogginnlegg består av læringsmateriell som jeg har laget på bakgrunn av ønsker som har kommet inn. Og det er veldig hyggelig, for her på Undervisningsmetoder er du varmt velkommen til å sende inn ønske om læringsmateriell eller forslag til tema – any time!

Foto: Anne Marte N. Sandnes/Undervisningsmetoder

På Facebook-gruppa «Andreklasselærer» var det flere lærere som ønsket seg en oppfølger til «sorteringskort i tall-og mengdeforståelse, 1-20», som ligger ute på siden «Tall-og mengdeforståelse 0-20». Disse kortene kan brukes har blitt veldig populære, og kan brukes både inne og på uteskole. «Uteskole med Maya» på Facebook har mange gode forslag til bruk, om du ønsker mer inspirasjon.

Nå er endelig 147 tilsvarende splitter nye sorteringskort også klar til bruk! De nye sorteringskortene har jeg laget til arbeid med tallområdet 1-40.

Målet er todelt: For det første er målet at elevene skal få tall-og mengdeforståelse ved å jobbe med ulike representasjoner av tallene. Elevene skal også lære om hvordan titallsystemet vårt er bygd opp, ved at de skal reflektere over og sammenligne mengdene underveis.

Siden dette er en aktivitet der det matematiske språket er viktig, er tanken at elevene skal jobbe med den i små grupper på to eller flere. I de tilfellene der aktiviteten brukes på en stasjon som en del av stasjonsundervisningen, kan læreren stille spørsmål som for eksempel:

-Kunne du telt på en annen måte? Hvorfor kan det være lurt å telle tierne før vi teller enerne?
-Studer alle de ulike representasjonene av et tall. Hva er likt?
-Hvilke tall er nabotallene til 23? Hvilke tall er nabotallene til 33? Hvorfor er det slik?
-Hvilket tall er 10 mer? Hvilket tall er 10 mindre? Hvordan tenkte du?
-Hva er forskjellen mellom 21 og 31? Hvordan kan vi finne ut hvilket tall som har minst og størst verdi?
Penger: Hvor mange andre måter kan du betale 39 kroner på?
Utvidet form: Hva er sammenhengen mellom tallsymbolet, tallordet og tallet å utvidet form?

I tillegg til sorteringskortene har jeg også laget to ulike versjoner av «KABOOM!»-spillet til arbeidet med høyfrekvente ord. På gruppa «Undervisningsopplegg» på Facebook kom det et innspill om at selve ordet kaboom var uheldig for vedkommendes elevgruppe, der det var mange flyktninger som nylig har opplevd krig.

To andre engasjerte lærere foreslo at vi kunne erstatte ordet «kaboom» med «plask» eller «jippi». Slik kan man bruke selve læringsmateriellet til kaboom-spillet, men velge å erstatte kortene det står kaboom på med en av de andre to versjonene.

Jeg laget liksågodt begge to når jeg først var i gang!

(Saken fortsetter under bildet!)

Tanken bak «PLASK!» er at spilleren må hoppe i havet (til selfien, selen, blekkspruten og sjøstjerna), og dermed mister spilleren alle kortene sine.

Tanken bak «JIPPI!» er at det skal være morsomt for elevene å trekke et så positivt lada ord, og i neste omgang mister eleven alle kortene sine. Humor er gøy i spill!

På Undervisningsmetoder sin instagram-konto kom det inn ønske om flere oppgaver av typen «les, klipp, lim» med setninger og høyfrekvente ord. Derfor ligger det nå flere av disse ute på temasiden om setninger. Og enda flere kommer i løpet av uka. Et større utvalg håper jeg skal gjøre det lettere for deg å nivådifferensiere i undervisningen.

Må også nevnes at alle sidene her på nettstedet nå er satt opp. Endelig!🏅
Dette skulle jeg egentlig gjort da Undervisningsmetoder fikk nye nettsider i fjor, men pga hjernerystelsen har jeg ikke fått gjort det før nå. Dette betyr at nå kan du klikke deg rundt på det som forhåpentligvis vil oppleves som mye ryddigere og mer oversiktlige sider her på nettstedet. I tiden fremover lover jeg å fylle på med mye mer spennende læringsmateriell og morsomme læringsaktiviteter.

Alt læringsmateriell ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan få bruk for det! ❤️

Direktelinker:

🏅NORSK: Høyfrekvente ord

Inne på temasiden «Høyfrekvente ord» finner du blant annet Kaboom!/Plask!/Jippi!

🏅NORSK: Setninger

Inne på temasiden «Setninger» finner du blant annet les-klipp-lim-oppgavene.

🏅MATEMATIKK: Tall-og mengdeforståelse 0-100

Inne på temasiden «Tall-og mengdeforståelse 0-100» finner du blant annet de nye sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse fra 20-40.

Legg igjen en kommentar